Məmmədova Rəna Azər qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
  
Təvəllüdü 27.02.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, musiqişünaslıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

17.00.02

Musiqi sənəti

Üzeyir Hacıbəyovun sonata formasının meydana gəlməsində Azərbaycan məqam-intonasiya əsasının rolu

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


17.00.02

Musiqi sənəti

Azərbaycan muğamı. Təşəkkül mənbələri və fəaliyyəti.
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

29.06.2001

Sənətşünaslıq
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
170

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 -        elmlər doktorlarının sayı19

1
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda müqayisəli sənətşünaslıq məktəbinin yaradılması; Azərbaycan muğamı funksionallığının işlənməsi və əsaslandırılması; Xalq musiqisində etnomorfoloji təhlilin əsaslandırılması və işlənməsi.
Elmi əsərlərinin adları 1.Azərbaycan muğamında funksionallıq problemi. Elm, 1989.

2.Azərbaycan muğamı. Elm, 2002.

3.Musiqili türkologiya. Elm, 2002.

4.Azərbaycan musiqili teatrı tarixindən səhifələr. Elm, 2006.

5. Rusiya və Qafqaz. 2010.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Rusiya Pedaqoji və İctimai Elmlər Akademiyasının akademiki.

2.“Rusya kulturologiyası” cəmiyyətinin üzvü.

3.Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin üzvü.

4.Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası Rəyasət heyətinin üzvü.

5. Ali Attestasiya komissiyasında Ekspert komissiyasının üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti 10
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. “Azərbaycan bayrağı”

2. “Qızıl qələm”

3. “Xalqın nüfuzlu ziyalısı”

4 AMEA-nın Fəxri Fərmanı – 2005-ci il

5. AMEA-nın Fəxri Fərmanı – 2010-cu il
İş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Hüseyn Cavid pospekti, 31
Vəzifəsi İncəsənətin qarşılıqlı əlaqələri şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5393496
Mobil tel . (+994 51) 8126220
Ev tel. (+994 12) 4971724
Faks  
Elektron poçtu renamamedova7@gmail.com,

renasarabskaya@mail.ru