Səmədova Fəzilə İbrahim qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı ş. 
Təvəllüdü 29.03.1929 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutu, kimyaçı-texnoloq mühəndisi 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


Yağların texnologiyası

Yağların kimyəvi tərkibinin onların istismar xassələrinə təsiri (M., 1956-ci il)

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.13

Neft kimyası

Bakı parafinli neftlərindən yüksək iqtisadi səmərəli texnologiya ilə distillat və qalıq yağların alınması, tədqiqi və Azərbaycanda təşkili perspektivləri

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


2001

Neft kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

490-dan çox


120-dən çox
Müəlliflik şəhadətnamələrinin

və patentlərin sayı

 64
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


12

Əsas elmi nailiyyətləri Bakı NEZ-da 22 adda tətbiq edilmiş işlər
Elmi əsərlərinin adları 1. Ф.И.Самедова Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей. Баку. – Элм. – 1987. – 256с.

2. F.İ.Səmədova. Neft yağlarının istehsalı proseslərinin nəzəri əsasları. Bakı. – Elm. – 1992. – 179s.

3. Ф.И.Самедова, А.А.Аллахвердиев. Битумы из нефтей Азербайджана. Баку. – ИНХП НАН. – 1991. – 125с.

4. Ф.И.Самедова, М.Ф.Мир-Бабаев. Высокомолекулярные гетероатомные соединения нефтей Азербайджана. Баку. – Нефис. – 1992. – 137с.

5. Ф.И.Самедова. Технология получения белых масел из азербайджанских нефтей. Баку. – Элм. – 1996. – 123с.

6. Ф.И.Самедова, Р.З.Гасанова. Нетрадиционные способы получения нефтяных масел. Баку – Элм. – 1999. – 100с.

7. F.İ.Səmədova. Görkəmli alim-geoloq Fuad Səmədov. Bakı – Elm. – 2001. – 55 s.

8. Ф.И.Самедова. Азербайджанские нефти и их компонентный состав. Баку – Элм. – 2002. – 247с.

9. Ф.И.Самедова, А.А.Аллахвердиев. Технология получения битумов. Баку. – Элм. – 2007. – 155с.

10. Ф.И.Самедова, К.М.Касумов, Э.М.Абдуллаев. Зарубежные моторные масла (справочный материал). Баку. – Элм. – 2008. – 190с.

11. Ф.И.Самедова. Применение гидрогенизационных процессов в производстве масел. Баку. – Элм. – 2008. 255с.

12. Ф.И.Самедова, Б.А.Гусейнова. Азербайджанские нефти новых месторождений и их гетероатомные соединения. Баку. – Элм. – 2008. – 241с.

13. Ф.И.Самедова, А.М.Касумова. Технология получения низкозастывающих масел. Баку. – Элм. – 2010. – 223с.

14. Ф.И.Самедова. Нефти Азербайджана. Баку. – Элм. – 2011. – 420с.

15. F.İ.Səmədova. Neft yağlarının istehsalı proseslərinin nəzəri əsasları (latın əlifbası ilə). Bakı. – Elm. – 2011. – 181 s.

16. V.M. Abbasov, F.İ.Səmədova, Q.M. Qasımov və b. Neft və neft-kimya məhsullarına Azərbaycan Respublikasının Dövlət standartları Bakı. – Elm. – 2012. –189 s.

17. F.İ.Səmədova, Ə.Ə. Allahverdiyev. “Bitumlar” (alınma texnologiyası, əsas aparatlar, xammal və məhsulların xassələri, tələbatlar) (Azərbaycan dilində). Bakı. – Elm. – 2012. – 203 s.

18. Ф.И.Самедова, Ю.А.Абдуллаева, Н.Г.Алекперова, Н.М.Вихляева. Кривые разгонок Азербайджанских нефтей. Bakı. – Elm. – 2013. – 128s.

19. F.I.Samedova. “Oils in Azerbaijan”, Baku-2013, “MM-S” enterprise, 358 p.

20. Ф.И.Самедова. Сверхкритические флюиды в процессах очистки нефти и масляных фракций (çapda)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü

“Beynəlxalq Biznes Klubunun Ekspert Şurasının üzvü”;

“Avropanın fəxri alimi”

“ABŞ-ın Bioqrafiya İnstitutunun elmi konsultantı”

Pedaqoji fəaliyyəti 5 il əmək stajı - M.Əzizbəyov adına AzSİ; 12 il əmək stajı - SSRİ Neft Emalı Nazirliyinin rəhbər işçilərinin ixtisasının artırılması kurslarında müəllim
Digər fəaliyyəti “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” və “Neft emalı və neft kimyası” elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvü; “Müdafiə Şurasının” üzvü
Təltif və mükafatları "Əməkdar elm xadimi" fəxri adı - 1991;

"Rəşadətli əməyə görə" medal - 1970;

"Əməkdə fərqlənməyə görə" medal - 1980;

Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına medal - 1996;

Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət ordeni" - 2004;

Ümumdünya Ədlimülkiyyət Təşkilatının (ƏMT) mükafatı - 2005.

İş yeri və ünvanı AMEA Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 (141);

(+994 12) 4901309
Mobil tel . (+994 50) 3738838
Ev tel. (+994 12) 4903861 
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu lab.21@mail.ru