Bünyadzadə Könül Yusif qızı

 

Anadan olduğu yer Vardenis rayonu, Ermənistan SSR   
Təvəllüdü 02.07.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7210.01

Fəlsəfə tarixi

Sərrac Tuinin “Əl-Lümə” əsərində sufi-fəlsəfi məsələlər

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7210.01

Fəlsəfə tarixi

Şərq və Qərb fəlsəfə tarixində irrasional idrak (orta əsrlər)

Müxbir üzv seçilməsi

-      tarix

-      ixtisasın adı


2017

Fəlsəfə
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

203

 

50


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Muğam fəlsəfəsi. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2018, 161 s.

2. Insan: kamilliyin arxitektonikası. Bakı, Zərdabi LTD, 2014, 496 s.

3. Islam fəlsəfəsinin ən yeni tarixi Bakı, Çaşıoglu, 2010, 154 s.

4. Doğu’da ve Batı’da irrasyonel düşüncenin boyutları, İstanbul, Ötüken, 2009, 344 s.

5. Gəncliyin fəlsəfəsi, Bakı, Nurlar, 2009, 256 s.

6. Təsəvvüf nurunun iki çırağı: Mənsur Həllac və Sərrac Tusi, Bakı, Adiloğlu, 2007, 95 s.

7. Mənsur Həllacın sirli dünyası, Bakı, Adiloğlu, 2006, 92 s.

8. Şərq və Qərb: ilahi vəhdətdən keçən özünüdərk, Baku, 2006, 242 p.

9. Təsəvvüf fəlsəfəsinin ilk mənbələri. Sərrac Tusinin «əl-Lümə‘» əsəri Bakı «Qamma servis», 2002, 232 s.

10. Wahdat Al-Wujud and Logos of Life: The Philosophical Comparison // Phenomenology of Space and Time. The Forces of the Cosmos and the Ontopoetic Genezis of Life: Book Two, Analecta Husserliana, Springer, Vol. CXVII, 2014, pp. 135-149.

11. The sources of truth in the history of philosophy // Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue, The Logos of Life and Cultural Interlacing, Vol.7, Springer, 2014, pp. 123-137.

12. La Donna Come cercatrice Della Perfezione. Un Possibile approccio allo studio del pensiero di Edith Stein in Azerbaijan (italyan dilində) // P.Manganaro – F.Nodari (eds.), Ripartire da Edit Stein. La scoperta di alcuni manoscritti inedity. Brescia (Italy), Morcelliana, 2014, p. 335-344

13. The Path of Truth: From Absolute to Reality, from Point to Circle // Phenomenology and the Human Positioning in the Cosmos - The Life-world, Nature, Earth: Book One // Analecta Husserliana, Springer, 2013, pp. 245-258.

14. Non-traditional Dialogues between Thoughts // “Philosophy Study” Vol. 3, Number 7, July 2013 (Serial number 23). David Publishing Company, USA, 2013, pp. 619-627.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,

Asiya Fəlsəfə Assosiasiyasının Vitse-Prezidenti,

Mühyiddin İbn Ərəbi Cəmiyyətinin (Oxford) üzvü,

UNESCO Beynəlxalq Qadın Filosoflar Şəbəkəsinin (UNESCO) üzvü,

Dünya Fenomenologiya İnstitutunun üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  2018 – “Metafizika” fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalının Redaksiya Şurasının sədri,

2018 Aprel – 2020 Dekabr – Azərbaycan mədəniyyətlərin kəsişməsində: mərhələlər, problemlər və perspektivlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,

2016 Aprel – 2017 Yanvar – Fəlsəfədə İlahi və Bəşəri Sevgi (Rabiə əl-Ədəviyyə və Edith Stein) – 2221 - Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave (29 Mayis Universiteti, Istanbul, Türkiyə),

2014 Oktyabr – Mobillik qrantı – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu,

2013 – 2015 “Azərbaycan muğamı – tarix, fəlsəfə və ənənələr” - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu,

2011-2012 - Layihə rəhbəri – “XX-XXI əsrlərdə İslam fəlsəfəsinin ən yeni istiqamətləri - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu,

2017 sentyabr 14 – “Azərbaycan Muğamı və Mehriban Əliyeva” - Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun layihəsi çərçivəsində,

2017 iyun 9 - “İlham Əliyev və dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlər” - Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollec – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun layihəsi çərçivəsində.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Baş elmi işçi, şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3208025 
Ev tel. (+994 12) 5372496 
Faks  
Elektron poçtu bkonul885@hotmail.com