Əliyev Kamran İmran oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur rayonu, Diyadın kəndi
Təvəllüdü 05.03.1953  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5715.01

Ədəbiyyatşünaslıq

XX əsr Azərbaycan romantiklərinin ədəbi-nəzəri görüşləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5715.01

Ədəbiyyatşünaslıq

XX əsr Azərbaycan romantizminin obrazlar sistemi

Müxbir üzv seçilməsi

-      tarix

-      ixtisasın adı2017

Folklorşünaslıq
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

220 elmi məqalə, 22 kitab

1 monoqrafiya, 2 elmi məqalə

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


10

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi və poetikasının vəhdəti problemlərinin aşkarlanması, romantizm və folklorun qarşılıqlı əlaqələrinin aydınlaşdırılması, epos poetikasının sistemləşdirilməsi.  
Elmi əsərlərinin adları 1. XX əsr Azərbaycan romantiklərinin ədəbi-həzəri görüşləri. Bakı, 1985

2. Sədərək döyüşləri. Bakı, 1992

3. Hüseyn Cavidin şəxsiyyəti və poetikası. Bakı, 1997

4. Mirzə Fətəlidən Hüseyn Cavidə qədər. Bakı, 1998

5. Yalquzaq (povest). Bakı, 1988

6. Vağzal (povest). Bakı, 2001

7. Cavid möcüzəsi. Bakı, 2002

8. Azərbaycan romantizminin poetikası. Bakı, 2002

9. Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi. Bakı, 2006

10. Romantizm və folklor. Bakı, 2006

11. Теория азербайджанского романтизма, Bakı, 2006

12. Hüseyn Cavid: həyatı və yaradıcılığı. Bakı, 2008

13. Ədəbiyyat (dərs vəsaiti). Bakı, 2010

14. Ədəbiyyat (dərs vəsaiti). Bakı, 2010 kollektiv

15. Abbas Zamanov olmasaydı. Bakı, 2011

16. Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “Koroğlu”. Bakı, 2011

17.Azərbaycan dili (dərs vəsiti). Bakı, 2011

18. Tənqidin poetikası. Bakı, 2012

19.Ədəbiyyat tarixinə bir baxış. Bakı, 2013

20. Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyatşünaslar. Bakı, 2013

21. Zəli (povestlər). Bakı, 2013

22. “Açıq kitab – “Dədə Qorqud”, Bakı, 2015

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1994-2001-ci illərdə Naxçıvan Universitetinin prorektoru və “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının müdiri 
Digər fəaliyyəti  1. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

2.Folklor İstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvü

Təltif və mükafatları Əməkdar elm xadimi
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31 
Vəzifəsi Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 50) 3633837 
Ev tel. (+994 12) 5600832 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu kamranimranoglu@rambler.ru