Məlikov Arif Cahangir oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri     
Təvəllüdü 13.09.1933
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası 
Elmi dərəcəsi  
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001
Sənətşünaslıq
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2014
Sənətşünaslıq 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 80-dən yuxarı 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı  
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8 simfoniya, 6 balet, xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərlər, “Azərbaycan” balladası
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı80-dən çox bəstəkar və nəzəriyyəçi 
Əsas elmi nailiyyətləri "Məhəbbət əfsanəsi" , “Ölümdən güclü” , "Yer üzündə iki nəfər", “Əlibaba və qırx quldur” ,

"İki qəlbin poeması", “Yusif və Züleyxa” adlı baletlər; "Dalğalar" 3 hissəli operetta.

N.Hikmətin şerlərinə bəstələnmiş romanslar, onlarla müxtəlif adlı simfonik əsərlər, kamera musiqisi, kino, teatr musiqiləri. Əsərlərin, baletlərin əksəriyyəti dünyanın 65 ölkəsində teatr səhnəsində qoyulmuşdur. Çoxsaylı rəylər yazılmış, əsərləri haqqında dissertasiyalar yazılmış, elmi əsərlər yaradılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. 1. 2, 3, 4, 6, 7, 8 №-li simfoniyalar (1958-2000)

2. "Məhəbbət əfsanəsi" baleti (1961)

3. “Ölümdən güclü” baleti (1966)

4. "Yer üzündə iki nəfər" baleti (1969)

5. Əlibaba və qırx quldur” baleti (1973)

6. "İki qəlbin poeması” baleti (1981)

7. “Azərbaycan” balladası (1995)

8. “Yusif və Züleyxa” baleti (1999)

9. “Nağıl” simfonik poeması

10. Füzuli” simfonik poeması

11. "Metamorfozlar" operettası

12. “Axırıncı aşırım” simfonik əsəri

13. “Qəhrəmani” simfonik əsəri

14. “Əbədiyyət” adlı VIII simfoniyası

15. “Dalğalar” operettası (1969)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 1958-ci ildən indiyə qədər Azərbaycan Konservatoriyasında professor, bəstəkarlıq kafedrasının müdiri 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi (1965)

"Şərəf nişanı" ordeni (1971)

Azərbaycan SSR Xalq artisti (1978)

Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı (1986)

SSRİ Xalq artisti (1986)

"İstiqlal" ordeni (1998)

Akademik Y.Məmmədəliyev adına mükafat

ABŞ-ın mükafatı (1996)

SSRİ Ali Soveti və Ukrayna SSR-in Fəxri fərmanları

“Heydər Əliyev” ordeni (2013) (Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətlərinə görə)

“Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı” (2015)

İş yeri və ünvanı Bakı Musiqi AkademiyasıAZ1014, Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küç. 98
Vəzifəsi Bəstəkarlıq kafedrasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4932248 
Mobil tel . (+994 50) 3573112 
Ev tel. (+994 12) 4958350 
Faks  
Elektron poçtu