Qurbanov Fazil Səməd oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Resrublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 18.02.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tibb elmləri doktoru 
Elmi ad Professor 
Elmi rütbəsi Həqiqi üzv
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


14.00.27

Cərrahiyyə

Пневматическая кардиодилатация при рецидиве кардиоспазма после хирургического лечения

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


14.00.27

Cərrahiyyə

Одномоментная эзофагогастропластика при раке и ожоговых стриктурах пищевода

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

Tibb elmləri

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

 

02.05.2017

Tibb

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-        beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
230

 

166

 

127

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 18 
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


14 

7

Əsas elmi nailiyyətləri Alim  və praktik cərrah kimi yemək borusu, mədə və onikibarmaq bağırsağın həzm orqanlarının operativ və konservativ müalicəsi  ilə bağlı ən müasir metodikaların tətbiq edilməsinə nail olub. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Пластика пищевода желудком при раке и добракачественных стриктурах. Москва, изд. «Медицина», 1990 9 п,л (А.Ф.Черноусов, В.С.Сильвестров )

2. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Москва, изд. «Медицина»,1996, 16 п,л. (А.Ф.Черноусов ,П.М. Богопольский )

3. Хирургия пищевода. Москва, изд. «Медицина», 2000, 28,60 п,л. (А.Ф.Черноусов , П.М. Богопольский )

4. Диагностика и лечение нейромускулярных заболеваний пищевода. Москва, изд. РУДН, 2001, 55,20 п,л. П.М. Богопольский, А.С. Кириленко, Г.И.Веретник)

5. Сердечно-сосоудистая хирургия в вопросах и ответах. Москва, изд. РУДН, 2001, 41, 41п,л. (Ю.В.Таричко, Г.И.Веретник, С.А.Терехин, А.С. Кириленко)

6. Органосохраняющие операции в хирургическом лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Москва, изд. РУДН, 2002, 63,63 п,л. (П.М. Богопольский , С.А.Домрачев, С.А.Асадов)

7. Бескровная хирургия.Новые направления в хирургии, анестезиологии,трансфузиологии. Монография. Москва, Изд. Центр образовательной литературы. , 2003, 14,5 п.л.

8. Хирургические болезни. Москва, изд. «Медицина»,2007 , 49 п,л.

9. Торокальная хирургия в вопросах и ответах. Москва, изд. РУДН, 2012, 68 п,л. ((Ю.В.Таричко, С.Р.Добровольский, Г.И.Веретник и др. )

10. Абдоминальная хирургия в вопросах и ответах. Москва, изд. РУДН, 2012, 83 п,л. (Ю.В.Таричко, С.Р.Добровольский, Г.И.Веретник и др. )

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1.Beynəlxalq Cərrahlar Kolleci,   (ABŞ);  

2.N.İ.Piroqov ad.  Rusiya Cərrahlar  Assosiasiyası;

3.Rusiya Endoskopik Cərrahiyə Assosiasiyası;

4.Rusiya Herniloqlar Assosiasiyası;

5.Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin Elmi Şurası

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Cərrahiyyə fakültəsi, Cərrahiyyə kafedrası.

Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin Cərrahiyə kafedrası 

Digər fəaliyyəti RF Yol Nəqliyyat Nazirliyinin  N.A. Semaşko ad. Mərkəzi kilinik xəstəxanasının Cərrahiyə şöbəsi,  şöbə müdiri 
Təltif və mükafatları "Şöhrət" ordeni - 2019
İş yeri və ünvanı Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin Hospital cərrahiyə kafedrası. Uşaq cərrahiyəsi kursu üzrə. 117198,  Moskva,  Mikluxo-Maklay küç. 8 
Vəzifəsi Professor 
Xidməti tel. (495) 4277444 
Mobil tel . (+994 50) 3849555                        
Ev tel. (+994 12) 4927506 
Faks  
Elektron poçtu fs.kurbanov@gmail.com