Səfərova Zemfira Yusif qızı

Anadan olduğu yer Kislovodsk ş. 
Təvəllüdü 10.06.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ü.Hacıbəyli adına Bakı Dövlət Konservatoriyası
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


1700.02

Musiqi sənəti

Üzeyir Hacıbəyovun musiqi – estetik konsepsiyası
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


1700.02

Musiqi sənəti

Azərbaycanın musiqi elmi (XIII-XIX əsrlər)
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2007

Sənətşünaslıq

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

 

02.05.2017

Sənətşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 240
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 25
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


7

2

Əsas elmi nailiyyətləri Üzeyirşünas alim (bəstəkarın əsərlərinin akademik nəşrinin çapı, onun yaradıcılığı haqqında monoqrafiya və kitabların müəllifi), musiqi mənbəşünaslığının banisi (orta əsr mütəxəssisi, orta əsr risalələrinin ön söz və şərhlərinin müəllifi, XIII əsr musiqi alətlərinin transkripti və həmin dövrün musiqisini əbcəd not sistemindən çevirərək səsləndirilməsini ilk dəfə təqdim edən mütəxəssis), “Qədim Azərbaycan musiqi terminləri lüğəti”nin 5 cildlik Azərbaycan musiqi tarixi layihəsinin rəhbəri və əsas həmmüəllifi
Elmi əsərlərinin adları 1. Üzeyir Hacıbəylinin musiqi-estetik görüşləri (rus dilində), Mосква, 1973.

2. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında nəzəri və estetik problemlər, Bakı, 1985.

3. Qara Qarayev. Elmi-publisislik varislik (rus dilində), Bakı, 1988

4. Mir Möhsün Nəvvab. “Vüzuhil ərqam”, Bakı, 1989

5. Üzeyir Hacıbəyov və onun görkəmli sələfləri. Bakı, 2005 (ingilis dilində), Budapeşt, 2015 (macar dilində)

6. Azərbaycanın musiqi elmi (XIII-XX əsrlər), Bakı, 2006,

7. Səfiyəddin Urməvi. “Kitabül ədvar”, “Şərəfiyyə” , Bakı, 2006.

8. Fətullah Şirvani “Musiqi məcəlləsi”, Bakı, 2006.

9. Şərq musiqisinin peyğəmbəri. Bakı, 2008 (Azərbaycan dilində), 2011 (rus dilində)

10. “Ölməzlik”, Bakı, 2010.

11. “Azərbaycan musiqi tarixi”, Bakı, 2012 (Azərbaycan dilində), 2014 (rus dilində)

12. “Azərbaycanın musiqi elmi” (XIII-XX əsrlər), Bakı, 2013 (rus dilində)

13. Akademik Üzeyir Hacıbəyli. Yanan ürəyin aydınlığa çıxaran sənəti”, Bakı, 2015

14. Türk dünyasının musiqi ulduzları: Üzeyir Hacıbəyov. Ankara, 2016 (türk dilində)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyasının memarlıq və incəsənət şurasının sədri.

2. Beynəlxalq elmi-pedaqoji, tənqidi-publisistik “Musiqi dünyası” jurnalının redaksiya üzvü, “Qobustan” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

3. Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü

4. Memarlıq və sənətşünaslıq üzrə Problem şurasının üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti Elmi-Tədqiqat işlərinin rəhbəri, Azərbaycan musiqi tarixi çoxcildliyinin rəhbəri
Digər fəaliyyəti Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin üzvü, AAK-ın ekspert şurasının sədri, koordinasiya şurasının üzvü.
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi.

2. Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi.

3. ”Humay” mukafatı laureatı

4. Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim qızıl medalı

5. “Qızıl” qələm mükafatı

6. “Azərbaycan bayrağı” mükafatı

7. “Xalqın nüfuzlu ziyalısı” mükafatı

8. AMEA-nın Üzeyir Hacıbəyli adına mükafatı

İş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutuAZ1073,  Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5393494
Mobil tel . (+994 50) 3958824
Ev tel. (+994 12) 5103009
Faks  
Elektron poçtu safarova1937@mail.ru