Əliyeva Emiliya Kamal qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 11.08.1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

XVIII əsrin II yarısı – XIX əsrin II yarısında Şimali Azərbaycanda əkinçilik və suvarma sistemi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. XVIII əsrin ikinci yarısı XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında əkinçilik (Tarix və onun problemləri, Baki, 2009)

2. “Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri” və XIX əsrdə Azərbaycanda əkinçilik məsələləri (Pedaqoji Universitet xəbərləri № 1, 2009)

3. Продукты сельского хозяйства Азербайджана на рынках  России (во второй половине XVIII – нач. XIX вв. ) (Исторические науки № 1 (31), Москва, 2009)

4. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı vergiləri və onların terminoloji mənasi haqqında (Tarix və gerçəklik, Bakı, 2010)

5. Из истории производства марены в Дербентском и Губинском ханствах (Современные проблемы общественно – гуманитарных наук, Махачкала, 2012)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan tarix qurumu
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 3217295
Ev tel. (+994 12) 4329299
Faks  
Elektron poçtu emiliaaliyeva11@gmail.com