Rəhimova Sevinc Sabir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan
Təvəllüdü 1974
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi a.e.i. 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən Tarixi

Dərbənd XII – XV əsrlərdə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Из истории города Дербента в XII – XV вв. Баку, 2014.

2. Dərbəndin XII-XI əsrlər tarixinə dair mənbələr// AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 2007, 22 cild

3. Dərbənd şəhərinin son orta əsrlər tarixindən// AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 2007, 22 cild

4. Dərbənd orta əsr müəlliflərinin əsərlərində// Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı, 2011, № 1

5. XII-XV əsrlər Dərbəndi ticarət mərkəzi kimi// BDU, Tarix və onun problemləri. Bakı, №2010, № 4

6. Из истории культурной жизни Дербенда в ХII-ХV вв// Кавказ и мир. Тбилиси, 2011, Международный журнал № 10

7. Azərbaycanın Dərbənd şəhərinin XII-XV əsr tarixinin tarixşünaslığına dair// AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 2012, 40 cild. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 26-27 aprel

8. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 2012, 40 cild. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 26-27 aprel//

Гилея науковый висник. Збирник науковых праць. Вып. 60 Киев, 2012

9. Celayirelirin Hakimiyyeti Döneminde Derbent şehri.Yeni-Türkiye. Temmuz-Aralık2016. II-tom.

10.Dərbənd XV-ci əsrdə. БДУ, Тарих вя онун проблемляри. Бакы,2016, № 4

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 3925205
Ev tel. (+994 12) 5301797
Faks  
Elektron poçtu rehimova.74@mail.ru