Qurbanlı Əsəd Canəli oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan, Meğri rayonu, Nüvədi kəndi 
Təvəllüdü 10.06.1968
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən Tarixi

Ermənistan SSR-də azərbaycanlılar əleyhinə siyasət (1945-1990)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
Azərbaycan türklərinin Ermənistandan deportasiyası (1947-1953) Bakı 2004, 116 s. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan türklərinin Ermənistandan deportasiyası.(1947-1953) B.,2004 ,116 s.

2. II dünya müharibəsi illərində azərbaycan oğullarının istiqlal mücadiləsi.Gənc tədqiqatçıların əsərləri.BDU,1996s.89-92

3. 1948-1953-cü illər deportasiyası və onun xüsusiyyətləri.Tarix və onun problemləri.B.2000,sayı 2,s.97-99

4. Sovet deportasiya siyasəti və Azərbaycanlıların deportasiyası probleminin tədqiqi məsələsinə dair.Tarix və onun problemləri.B. 2000,sayı 2,s.85-88

5. Dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş deportasiya.Sosial-siyasi toplu.B.,Təbib,sayı5,s.152-156.

6. Deportasiyaya etiraz.Komfrans Materialları.B,2003,s.s.86-89

7. Ermənilərin siyası şəraitdən yararlanma cəhdləri. Konfrans Materialları.B.2003,s.47-53

8. XX əsrin 50-80-ci illərində Ermənistan SSR-də Azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti.Konfrans Materialları.B.s.133-136

9. Azərbaycanda milli azadlıq hərakatının əsas istiqamələri və xüsusiyyətləri haqqında.(1987-1990) Elm qəz.30 iyun 2001,sayı 17-18

10. Azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından deportasiyası.(1988-1991)Pedaqoji Universitet Xəbərləri.2009.sayı5,s.135-141.

11. Deportasiyanı doğuran şərait və səbəblər.Dirçəlişxxıəsr.2004-2005,sayı82-83,s.135-141

12. Sovet-Türkiyə münasibətlərində «erməni məsələsi» və onun azərbaycanlıların deportasiyasına təsiri.(1945-1947-ci illər).Dirçəlişxxı əsr 2009,sayı 135-136.s.385-391

13. Deportasiya azerbaydjançev iz Armyanskoy SSR(1947-1953q.) M.№6,str.64-68

14. Vzoimootneşenie mejdu SSSR i Turçiya.Pereseleniya azerbaydjançev.(1944-1947) Obidinenie.Nauçnıy Jurnal 2004, M..№11,str.48

15. Ermenilerin siyasi ortamdan yararlanma çabaları.Türkiyə,Turan Stratejik Araşdırma Merkezi.2009,s.150

16. Sovet-Türkiye münasibetleri: Ermenilerin Siyas Ortamdan yararlanma çabaları.Erzurum Atatürk Universiteti.Türkiyyat Araşdırma Enstitüsi.2009.Taed 41.

17. Azərbaycanlıların deportasiyası və onun nəticələri. BDU-nun 80 iliyi ilə bağlı Konfrans Materialları.BDU,1999.s.39

18. Problemin tədqiqinə yeni baxış.Gənc Aspirant və Tədqiqatçıların VIII Respublika Elmi Konfransının Materialları.ADU-İ s.85

19. Azərbaycanlıların deportasiyasına dair(Arxiv Materialları əsasında) .Dirçəlişxxı əsr.B. 2013.s.196-204

20. Ermenilerin Erivan, Zengezur bölgelerinde Azərbaycan türklerine yürütdikleri etnik temizlik ve ssoykırım politikası.(1918-1920).Yeni Türkiye 77.Kavkazlar özel sayısı vııı .s.173

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7488098 
Ev tel. (+994 12) 4404889
Faks  
Elektron poçtu qurbanli.68@mail.ru