Əzimli Dilavər Mirzəkişi oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 05.12.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı - XVII əsrin I yarısı)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

104

 

41

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1) Customs Issues regarding trade relations between Azerbaijan and Europe (II half of the XV - I half of the XVII centuries). Customs service of Azerbaijan: historic traditions and modernity. Dedicated to the 15 th anniversary of the establishment of the State Cuctoms Committee in the independent Republic of Azerbaijan. Baku, 2007. s. 44-55.

2) О значение караванных путей в средних веках. Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. Азербайджан и азербайджанцы. №1-2 (21-22), 2002. с.55-57.

3) Silk problem in Azerbaijani-European connections. Журн. Президиима Нау. Академии наук Азерб. Респуб. Азербайджан и азербайджанцы. № 1-6, 2005. с.15-18.

4) Шейх Исмаил - идейный вождь освободительного движения народов Кавказа. Международный научный журнал Кавказ и мир, Тбилиси, 2010, №5. c.106-111.

5) Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı-XVII sərin I yarısı). Bakı, 2014.

6) Şirvan ərazilərində dini həyat tarixinə dair. Şirvanşahlar sarayı: Tarix, Həqiqətlər, Mülahizələr. Elmi-praktik konfrans (Məqalələr toplusu). Bakı, 2015. s.260-268.

7) Orta əsrlərdə Azərbaycan-Hindistan iqtisadi və mədəni əlaqələri Sara Aşurbəylinin tədqiqatlarında. Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli-110 il. Bakı: Elm və Təhsil, 2016. s.73-78.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  CIEPO (International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies)
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5378764 
Ev tel. (+994 12) 5626557 
Faks  
Elektron poçtu d-azimli@rambler.ru