Əliyev Eldar Sabir oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Rusiya imperiyasının ali məktəblərində Azərbaycanlı tələbələrinin ictimai-siyasi və mədəni-maarif həyatı tarixindən (XIX əsrin II yarısı – fevral 1917)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

5

 

5

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Rusiya imperiyasının ali məktəblərində Azərbaycanlı tələbələrinin ictimai-siyasi və mədəni-maarif həyatı tarixindən (XIX əsrin II yarısı – fevral 1917) 
Elmi əsərlərinin adları 1. Из истории общественно-политической и культурно-просветительской жизни азербайджанских студентов в вузах Российской империи (II половина ХIХ века – февраль 1917 г.). Баку, 1996

2. Формирование личного состава и деятельность училищного отделения Бакинской городской управы в ХIХ – начале ХХ вв. Humbolt-Universitȁt Zu Berlin, 2014. 

3. К вопросу об открытии первого вуза на Кавказе в деятельности бакинской городской думы./Материалы Международной научно-практической конференции (17-18 апреля 2015 г., г. Махачкала) /С. 158-161/.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 22 il  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5382463 
Faks (+994 12) 5102163
Elektron poçtu aeldar50@rambler.ru