Hüseyn Fərəh Adil qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 05.05.1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.02

Vətən tarixi

XVI əsrin son rübündə Azərbaycanın hərbi- siyasi tarixi (İbrahim Rəhimizadənin əsərləri əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

9

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları Monoqrafiya: “Османо-сефевидская война 1578-1590 гг. (По материалам османского летописца И.Рахимизаде)”.

Məqalələr:

«The expansionist endeavours of the Moscow State in Caucasia and Shah Abbas I’s policy (Based on the Russian diplomatic documents)». Abstract of articles The International Conference of Caucasia Through History, Tehran, 2009

«Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Demirkapı Derbendi». Çağının Sıradışı Yazarı Evliya Çelebi, Ankara, 2009, s.181-188

«К вопросу об обещании шаха Аббаса I уступить Московскому государству Дербент, Баку и Шемаху». Ежемесячный журнал «Вопросы истории», Москва, № 9, 2010

“Bağdadın 1623-cü ildə Şah I Abbas tərəfindən alınması (Katib Çələbinin “Fəzləkə” əsəri əsasında)”. Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences, 2012, Number 34

“XVI - XVIII. Yüzyıllarda İrevan Şehrinin Tarihinden (Osmanlı kaynaklarına binâen)”. Yeni Türkiye dergisi, sayı 78, Kafkaslar özel sayısı, VIII, Ankara, 2015, s.690-695

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, Qərb Universiteti (saat hesabı) 5 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6705738 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ferah@mail.ru