Şirəliyeva Gülnarə Rəfail qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 16.06.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən Tarixi

Azərbaycanda əkinçilik və aqrar münasibətlər (XVIII əsrin birinci yarısında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. О положении шелководства в Азербайджане в первой половине XVIII века. Еlmi Axtarışlar,Bakı,2006.XXVIII c. S.201-204

2. О положении садоводства и виноградарства в Азербайджане в первой половине XVIII века. Еlmi Axtarışlar,Bakı,2006.XXIX c. S.235-238

3. О положениии Азербайджана с составе Сефевидской державы ( первая половина XVIII века) Dövlətçilik ənənələrinin tarixi. Azərbaycan Cümhüriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium. Bakı, 13-14 sentyabr Azərbaycan tarix qurumunun rəyyəsət Heyyətinin qərarı ilə cap olunub

4. Производство зерновых культур в Азербайджане в первой половине XVIII века.Azərbaycan arxeoloqiyası və etnoqrafiyası,2009,№1.сс.195-200

5. Оросительная система в Азербайджане в первой половине XVIII века. Azərbaycan arxeoloqiyası və etnoqrafiyası,2010,N1с. 176-180

6. О методах сбора государственных налогов в Азербайджане в первой половине XVIII века. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, Москва 2010,№4 с.85-89

7. Из истории развития земледелия и аграрных отношений в Азербайджане в первой половине XVIII века.Türk dünyası və bu günü.Beynəlxalq elmi konfrans 23-24 may 2011-ci il. Bakı, 2012 c.I.s.415-417

8. Об особенностях мульковых земель в Азербайджане в первой половине XVIII века.Вестник Московского Государственного Университета №1 2013

9. О производстве технических культур в Азербайджане в первой половине XVIII века. Вестник Московского Государственного областного Университета №1 2014,

10. Азербайджан-Германия: Культурные связи художественной интеллигенции (конецХХ-начало ХХ1 вв.) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı biznes Universiteti. Konfransın materiallrı. 05.06 may 2016. s.174-176. ( в соавторстве)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 51) 8816704
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu gulya-shiraliyeva@hotmail.com