Həsənov İlham Yaqub oğlu

 

Anadan olduğu yer Gədəbəy rayonu, Söyüdlü kəndi   
Təvəllüdü 24.05.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Univerisiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan Respublikasında ali-texniki təhsil (1976-1985-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65

 

3


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Azərbaycanda ali-texniki təhsilin inkişafı (1976-85-ci illər). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının aspirantlarının Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm, 1986, s.61-68.

2. Respublika ali-texniki təhsil sistemi tələbələrinin elmi tədqiqatları haqqında (1975-86-cı illər). Elmi Konfransın materialları. Bakı, 1988, s.48-54.

3. Ali-texniki təhsil sistemi. Elmlər Akademiyası Gənc alimlərin konfransının materialları Bakı, 1988, s. 101-110.

4. Ali-texniki təhsilin məktəbi müəssisələrinin ixtisaslarının artırılması (1976-85-ci illər). Azərbaycan tarixinin problemləri. II hissə. Bakı, Elm, 1991, s.82-89.

5. Ali-texniki təhsil müəssisələri üçün aspiranturada elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması. (1976-85-ci illər). Azərbaycan Dövlətçiliyinin bərpası gününə həsr olunmuş Elmi Konfransın materialları. Bakı Elm, 1991, s.28-36.

Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanda ali-texniki təhsilin inkişafı (1976-85-ci illər). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının aspirantlarının Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm, 1986, s.61-68.

2. Respublika ali-texniki təhsil sistemi tələbələrinin elmi tədqiqatları haqqında (1975-86-cı illər). Elmi Konfransın materialları. Bakı, 1988, s.48-54.

3. Azərbaycanda ali-texniki təhsilin inkişafı (1976-85-ci illər). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının aspirantlarının Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm, 1986, s.61-68.

4. Respublika ali-texniki təhsil sistemi tələbələrinin elmi tədqiqatları haqqında (1975-86-cı illər). Elmi Konfransın materialları. Bakı, 1988, s.48-54.

5. Ali-texniki təhsil sistemi. Elmlər Akademiyası Gənc alimlərin konfransının materialları Bakı, 1988, s.101-110.

6. Ali-texniki təhsilin məktəbi müəssisələrinin ixtisaslarının artırılması (1976-85-ci illər). Azərbaycan tarixinin problemləri. II hissə. Bakı, Elm, 1991, s.82-89.

7. Ali-texniki təhsil müəssisələri üçün aspiranturada elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması. (1976-85-ci illər). Azərbaycan Dövlətçiliyinin bərpası gününə həsr olunmuş Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm, 1991, s.28-36.

8. Ali-texniki təhsil sistemi. Elmlər Akademiyası Gənc alimlərin konfransının materialları Bakı, 1988, s. 101-110.

9. Ali-texniki təhsilin məktəbi müəssisələrinin ixtisaslarının artırılması (1976-85-ci illər). Azərbaycan tarixinin problemləri. II hissə. Bakı, Elm, 1991, s.82-89.

10. Ali-texniki təhsil müəssisələri üçün aspiranturada elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması. (1976-85-ci illər). Azərbaycan Dövlətçiliyinin bərpası gününə həsr olunmuş Elmi Konfransın materialları. Bakı Elm, 1991, s.28-36.

11. Azərbaycan Ali-texniki təhsil müəssisələrində mühəndis kadrların hazırlanmasının bəzi məsələləri (1976-85-ci illər). Tarix elminin problemləri, III hissə. Bakı, 1992, s.68-74.

12. Azərbaycan Respublikasında Ali-texniki təhsil (1985-ci illər). Bakı, 1992, 29 s.

13. Azərbaycan Ali-texniki təhsil tarixinin tarixşünaslığı. Nəsrəddin Tusi adına ADPU-nin Xəbərləri. 1992, №2, s. 61-76.

14. Zaqafqaziyada Ali-təhsil ocağı açmaq təşəbbüsləri tarixindən. Azərbaycan Tarixinin problemləri. Şamaxı, 1998, s.41-54.

15. Azərbaycan təhsilinin problemləri. Gənc alimlərin III elmi konfransın materialları. Bakı, 1992, s.82-88.

16. Ali-texniki təhsil müəssislərinin beynəlxalq əlaqələri. Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. AMEA Xəbərləri. (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası). 1992, №3, s.61-70.

17. M.B.Məmmədzadənin tarixi görüşləri. Tarix və onun problemləri. 1999, s.92-101.

18. IV fəsildə «Respublikada kənd təsərrüfatının inkişa¬fında əsaslı dönüş» adlı yarımfəsil. Məqalə, Heydər Əliyev 2 cildlik monoqrafiyasının I cildində. Bakı, Turxan, 2013, 500 s.

19. V fəsildə «Səhiyyənin inkişafı» adlı III yarımfəsil. Məqalə, Heydər Əliyev 2 cildlik monoqrafiyasının I cildində. Bakı, Turxan, 2013, s. 171-181.

20. II fəsildə «Aqrar islahatlar» adlı III yarımfəsil. Məqalə, Heydər Əliyev II cildində. Bakı, Turxan, 2013, s. 220-238.

21. III fəsildə «Səhiyyənin inkişafı» adlı II yarımfəsil. Məqalə, Heydər Əliyev II cildində. Bakı, Turxan, 2013, s. 286-299.

22. III fəsil «Ekoloji tarazlığın təmin edilməsi» adlı IV yarımfəsil. Məqalə, Heydər Əliyev II cildində. Bakı, Turxan, 2013, s.346-356.

23. V fəsildə «Təhsilin inkişafı» adlı II yarımfəsil. Məqalə, Heydər Əliyev II cildində. Bakı, Turxan, 2013, s.487-497.

24. Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində 2 cildlik sənədlər və materiallar kitabına I cildi üçün. Material toplamaq. Bakı, Turxan, 2013, 668 s.

25. Tibb təhsilinin inkişaf istiqamətləri. 1920-ci illər.

26. Məqalə, Qafqaz və dünya adlı beynəlxalq elmi jurnal, 2012-ci il, №13, s.201-222.

27. «Vərəm xəstəlikləri elmi-tədqiqat institutunun tarixin¬dən» (ingilis dilində). Məqalə, Qafqaz və dünya adlı beynəlxalq elmi jurnal, 2012-ci il, №13, s.84-89.

28. H.Əliyev və tibb elminin inkişafı. Heydər Əliyev və Azərbaycan, 2009, 883 s., s. 616-624

29. Azərbaycan Tibb İnstitutunun elmi pedaqoji fəaliyyəti tarixindən (1969-1991-ci illər). Məqalə, Universe of Culture. Вселенная культура. Киев, 2010, №6, s. 190-201.

30. AXC-nin səhiyyə sahəsində tədbirləri. Məqalə, Gəncə şəhərində AXC-nin 92 ildönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans, s.121-139.

31. Ziya Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. Məqalə, Tarix və onun problemləri. Xüsusi buraxılış 2012, 2-ci nömrə

32. Ə.M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun tarixindən (60-cı illərin sonu 90-cı illərin əvvəli). Məqalə, s.128-134

33. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf strategiyası və Şamaxı rayonu. Məqalə, AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. 28-ci cild, Bakı, 2009, s.118-138 (həmmüəllif)

34. Azərbaycanın Gədəbəy rayonu XX əsrin II yarısı XXI əsrin əvvəllərində (1941-2009). Məqalə, AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. 29-cu cild, Bakı, 2009.s.193-201 (həmmüəllif)

35. Müharibə illərində ali tibb-təhsili. Məqalə, Tarix və onun problemləri.

36. Azərbaycan SSR-də ali tibb təhsili 1920-ci illərdə. Məqalə, AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Elmi əsərlər.

37. Azərbaycanda tibbi biliklərin formalaşması tarixindən. Məqalə, AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Elmi əsərlər.

38. Azərbaycan tibb təhsili 1946-1950-ci illərdə. Məqalə, ADPU-nun Xəbərləri

39. «Azərbaycan SSR-də ali tibb təhsilinin və tibb elmi-tədqiqat müəssisələrin tarixi (1920-1991-ci illər)» (diktorluq), dissertasiya (hazırdır)

40. Plan üzrə çoxsaylı məqalələr

41. Dissertasiyaların müzakirəsində yaxından iştirak etmişəm

42. 20-ci illərdə Azərbaycan SSR-də ali tibb təhsili

43. 1946-1960-cı illərdə Azərbaycan SSR-də tibb təhsilinin vəziyyəti

44. Heydər Əliyev və tibb elmi

45. Heydər Əliyev və kimya və biologiya elmləri

46. Heydər Əliyev və yer elmləri

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu ixtisas artırma fakültəsində mühazirəçi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 6732121 
Ev tel. (+994 12) 9346231 
Faks  
Elektron poçtu