Qasımov Ədalət İsmayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 21.08.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi APİ-nin Naxçıvan filialı, Tarix fakültəsi; 

SSRİ DİN-nin Volqaqrad Ali Hüquq Akademiyası

Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan Respubliksında Fövqaladə Hallarla Mübarizə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan Respublikasında fövqaladə hallarla mübarizə sisteminin hüquqbazasının formalaşması. Dirçəliş –XXI əsr 2009, N.133/134

2. Сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Украиной сфере Предупреждения и ликвидачиичерезвычайныхситуаций AzərbaycanAzərbaycanlılar. 2010, №1-2

3. Сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Российской Вопросы гуманитарных наук, Москва, 2010, №2. Федерацией в области предупреждения и ликвидации через вычайных Ситуаций

4. Fövqaladə hallarla mübarizə sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələri. AMEA tarix institutunun elmi əsərləri, 2010 №32

5. Азербайджан в систему региональной безопасности: Взаимосвязь военных и невоенных аспектов Кавказ и мир Международный Научный журнал, Тбилиси, 2010, №5

6. Azərbaycan respublikasında fövqəladə hallarla mübarizənin dövlət sisteminin maddi- texniki bazası və kadr potensialının möhkəmlənməsi ADPU xəbərləri, 2010,№6

7. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hallarla mübarizənin dövlət sistemin təşəkkülü və inkişafı tarixindən Bakı, 2011

8. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hallarla mübarizənin ümumi vəziyyəti Milli Elmlər Akademiyasının jurnalı Bakı,2014-cü il

9. Azərbaycan Respublikasının Xəzər sularında baş verən fövqəladə hallar və onlara qarşı mübarizə. (Xəzər form çap ərəfəsində)

10. Azərbaycan Respublikasının tarixi.2 ci cilddə. Bakı. 2016 (həmüəllif)

11. Azərbaycan Respublikasında Fövqəladə Hallarla mübarizənin dövlət sisteminin inkişafı (1991-2015 ci illər) (çap ərəfəsindədir) Monaqrafiya

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4650130
Mobil tel. (+994 50) 2325556
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu