Hüseynova Leyla Əhliman qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 13.04.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Heydər Əliyev irsində Аzərbaycan tarixi məsələləri (müstəqillik dövrü)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
 1. Heydər Əliyev irsində azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası məsələləri. Elmi məqalə // Elmi əsərlər, AMEA Tarix İnstitutu, 34-35-ci cild, Bakı, 2010, səh.229-237.
 2. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri (müstəqillik dövrü). Monoqrafiya / Bakı, «Təhsil», 2011, 216 səh.
 3. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinə münasibət məsələləri. Elmi məqalə // Elmi əsərlər, AMEA Tarix İnstitutu, 36-37-ci cild, Bakı, 2011, səh. 184-196.
 4. Azərbaycan tarixi-5. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2012, 208 səh. Həmmüəllif.
 5. Azərbaycan tarixi-5. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2012, 208 səh. Həmmüəllif.
 6. Oтношение в наследии Гейдара Алиева к вопросу геноцида и депортации азербайджанцев из родных земель. Научная статья // Гилея (Научный вестник). Украинская Академия Наук, Киев,2013, Выпуск 68, №1, стр. 182-187.
 7. Heydər Əliyev irsində Azərbaycanın XX əsr tarixinin dövrləşdirilməsi məsələsi. Elmi məqalə // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal, Bakı, 2013, №1, səh. 147-153.
 8. Heydər Əliyev irsində Naxçıvan tarixi məsələləri. Elmi məqalə // Naxçıvan: ilkin şəhər və duzdağ (27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxlaq simpoziumun materialları). Naxçıvan, «Əcəmi», 2013, səh. 67-74.
 9. Вопросы истории Азербайджана в обращении Гейдара Алиева к народу в связи с наступлением нового века и третьего тысячелетия. Научная статья // Кавгаз и Мир.   Международный научный журнал. Тбилиси, 2014, Выпуск №18, стр. 110-118
 10. Azərbaycan tarixi-7. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2014, 208 səh. Həmmüəllif.
 11. Azərbaycan tarixi-7. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2014, 208 səh. Həmmüəllif.
 12. Ümumi tarix-7. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2014, 208 səh. Həmmüəllif.
 13. Ümumi tarix-7. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2014, 208 səh. Həmmüəllif.
 14. Azərbaycan tarixi-8. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2015, 208 səh. Həmmüəllif.
 15. Azərbaycan tarixi-8. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2015, 208 səh. Həmmüəllif.
 16. Azərbaycan tarixi-9. Dərslik // Bakı, Şərq-Qərb, 2016, 208 səh. Həmmüəllif.
 17. Azərbaycan tarixi-9. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, Şərq-Qərb, 2016, 208 səh. Həmmüəllif.
 18. Heydər Əliyevin irsində Azərbaycan tarixinə yeni baxış. Elmi məqalə // “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” mövzusunda 3-5 may 2016-cı ildə keçirilmiş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, BSU, 2016, səh. 385-387.
 19. Tarix dərslərində qiymətləndirmənin səmərəli təşkili məsələləri. Elmi-metodiki məqalə // “Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi: məzmun və vasitələrin yaradılması problemləri” mövzusunda 25 iyun 2016-cı ildə keçirilmiş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, ARTPİ, 2016, səh.151-152.
 20. Siyasi və hüquqi islahatlar //Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). 2-ci cild.İlham Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliiyi, 2016.-716 səh. Səhifə 31.
 21. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlər // Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). 2-ci cild.İlham Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliiyi, 2016.-716 səh. S.256.
 22. Fondun milli mənəvi dəyərlərin təbliği sahəsində fəaliyyəti // Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). 2-ci cild.İlham Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliiyi, 2016.-716 səh. Səh. 529.
 23. Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasətində Xəzər amili // Tezis Sumqayıt Dövlət Universitetinin təşkili ilə “Müstəqillik illərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 13-14 oktyabr 2016-cı il. Sumqayıt, 2016.       səh.54-55
 24. Dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixi məsələlərinin tərkib hissəsi kimi // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. (Elmi-nəzəri toplu). V buraxılış. Bakı, 2017, səh.112.
 25. Əsl liderliyin nümunəsi // Azərbaycan qəzeti, Bakı, 14 iyun 2017, səh.6.
 26.  Azərbaycan tarixinin tədrisi: dünən və bu gün // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. (Elmi-nəzəri toplu). VI buraxılış. Bakı, 2018, səh. 189.
 27. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məsələləri // Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika. BDU-da AXC-nin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, səh. 284.
 28. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri// Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, səh. 231.
 29. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məsələləri //Tarix İnstitutunun təşkil etdiyi “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Azərbaycan Dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, səh. 213.
 30. Heydər Əliyev irsində AXC-nin dövlət xadimlərinə münasibət məsələləri //Tarix İnstitutunun təşkil etdiyi “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Azərbaycan Dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, səh.318.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Heydər Əliyev ad. Müasir Təhsil Kompleksində tarix kafedrasının müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Əliyevşünaslıq şöbəsində aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5622501 
Faks  
Elektron poçtu l_huseyinova@mail.ru