Xanbabayeva Mehri Hacı qızı

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad şəhəri 
Təvəllüdü 02.03.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2003.01

Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası

Müxtəlif gərginlik vəziyyətlərində deformasiyaya uğrayan məsaməli mühitlərdə flüidlərin süzülmə proseslərinin modelləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

 

2

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Mоделирование процессов фильтрации флюидов в напряженно-деформированных пористых средах, Бакы, Чашыоьлу няшриййаты, 2012, 208 s.

2. "Çapaqədərki proseslər və avadanlıqlar" fənnindən kurs layihəsinin yerinə yetirilməsi uçün metodik vəsait, Bakı, Turxan NPB, 2015, 80 s.

3. Гидрогазодинамика процессов фильтрации флюидов в напряженно-деформированных пластах, Almaniya, Saarbrücken, Palmarium Academic Publishing, 2016, 328 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 5 illik pedaqoji fəaliyyət 
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyinin sədri 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5380151 
Mobil tel. (+994 50) 3530233 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu mxanbabayeva@mail.ru