Hüseynova Nailə Şafəddin qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan SSR Amasiya rayonu, Oxçuoğlu kəndi   
Təvəllüdü 02.05.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru                                   
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Şamaxı xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Şamaxı xanlığı. Təhsil. 2009.

2. Şamaxı xanı Mustafa xanın İran və Rusiyaya qarşı yeritdiyi siyasət. Şərqin aktual problemləri: Tarix və müasirlik. (AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu). B., 2001, s. 37-38.

3. Şamaxı xanlığının mahalları. Şərqin aktual problemləri: Tarix və müasirlik. (AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu). 2003, s. 85-87.

4. Şamaxı xanlığının inzibati-idarə quruluşuna dair. AMEA-nın xəbərləri. (Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası), №4, s. 253-261.

5. ”Şamaxı xanlığı və onun qonşu dövlətlərlə münasibətləri” mövzusunun mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq məsələlərinə dair. Tarix və onun problemləri. 2005, №4, s. 256-263.

6. XIX əsrin əvvəllərində Şamaxı xanlığının Rusiya təcavüzünə qarşı mübarizə tarixindən. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. 2007, №21, s. 76-87.

7. XIX Yuzyıl Başlarında Şamaxı Hanlığı və Rusiya.Türk Dünyası Tarihi, 2005, s. 51-56.

8. Şamaxı xanlığının Türkiyə ilə münasibətləri. Şah İsmayıl Xətai.III Elmi praktik konfransının materialları. 2006, s. 114-116.

9. Şamaxı xanlığının Quba xanlığı ilə münasibətlərinı dair. AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. 2008, №22, s. 120-128.

10. О политических связах Шемахинского ханства с правителями Дагестана. Научное обозрение. Сборник статей Ассоциации молодых ученых Дагестана. Выпуск 40. Махачкала, 2008, с. 8-10.

11. Şamaxı xanlığının xarici siyasətinə dair.Tarix və gerçəklik.2008, №1(3), s. 72-81.

12. Şamaxı xanlıgının Şəki xanlıgı ilə münasibətlərinə dair. AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. №27, 2009.

13. Xanlıqlar dövründə Şamaxı şəhərinin iqtisadi və siyasi vəziyyətinə dair. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri, №28, 2009.

14. Qarabag xanlıgının Şamaxı xanlıgı ilə əlaqələri. Qarabag. Dünən, bu gün və sabah. 8-ci elmi-əməli konfransın materialları ( Qarabag General- qubernatorlugunun 90 illiyinə həsr olunur). Bakı. 2009.

15. Экономическая ситуация в Шамахинском ханстве и торговые отношения с Россией. Кавказ и мир. №9, 2010.

16. Şamaxı xanlıgının Dagıstan hakimləri ilə əlaqələri. AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. №33, 2010.

17. Xanlıqlar dövründə Şamaxı şəhərində ticarət və vergilər. Antik və Orta əsr Azərbaycan şəhərləri: Arxeoloji irsi, tarixi və memarlıgı. Beynəlxlaq elmi konfransın materialları. 27-28 oktyabr, 2010. Azərbaycan, Şəmkir-Gədəbəy. Bakı, 2012.

18. К вопросу источниковедения и историография по истории Северо- Заподного Азербайджана века.( Джаро- Балакенские джамаатства). Кавказ и мир.

19. “Наша независимость и наша история: О Борчалинском султанстве.”- AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri.

20. “Birinci dünya müharibəsi və erməni saxtakarlıgı: Şərqi Anadolunun türk- müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımının Vardqes Mikaelyanın “ Türkiyədə erməni məsələsi və erməni genosidi (1913-1919)” adlı kitabında təhrifi. (Alman mənbələri üzrə). AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri.

21. Ermənilərin Azərbaycanda soyqırımı törətməkdə məqsədlərinin tarixi kökləri nədən xəbər verir.Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk- müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər). II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. №52,53,54,55, 2015, s. 243-248.

22. Cenevrə konfransı və Azərbaycan:neftlə bağlı məsələ gündəlikdə var idimi? (bir əsərin izi ilə). Qafqaz tarixinin aktual məsələləri. Beynəlxalq konfrans. Gəncə. 15-16 oktyabr 2015, s. 286-288.

23. Итоги первой мировой войны и вопрос Азербайджанской нефти на Женевской конференции.Дагестан.

24. Birinci Dünya müharibəsi illərində Böyük Britaniyanın xarici siyasətində Bakı nefti. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər.” Birinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan”mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış 48,49,50-ci cild, s. 128-131.

25. Ermənilərin Azərbaycanda soyqırımı törətməkdə məqsədlərinin tarixi kökləri nədən xəbər verir ? Quba konfransı, 52,53,54,55/2015 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər), II beynəlxalq elmi konfransın materialları, s. 243-248.

26. Sovet Rusiyasının neft siyasəti və azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətləri. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)III beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 7-10 aprel, s. 479-481.

27. Azərbaycan nefti beynəlxalq münasibətlərdə (I Dünya müharibəsi ərəfəsində. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Xəzər konfransı.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 18 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti, 115  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 55) 5778737 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu naile-bayramova@rambler.ru