Məmmədova Nailə Vaqif qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 14.05.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin Osmanlı imperiyası ilə qarşılıqlı əlaqələri fransəz tarixşünaslığında (XVI əsrin əvvəlləri)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq fransız tarixşünaslığında Azərbaycanın orta əsirlər tarixini araşdırıb tədqiq etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. О религиозной политике Сефивидов (на основании работ французкого историка Жан Обена)/ )/ Материалынаучной конференции аспирантов НАН Азербайджана, Баку, июнь 2001г., с. 143-144.

2. Шах Исмаил и огнестрельное оружие // Bakı Dövlət Universiteti, Tarix və onun problemləri, 2002, №4, s.27- 32.

3. Шах Исмаил I – духовный лидер кызылбашей (на основе статьей Жан Обена) // Bakı Dövlət Universiteti, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2007, № 5, s. 78-81.

4. Османо-Сефевидские отношения и государство Мамлюков // Sumqayıt Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2009, № 5, s. 58-65.

5. К вопросу об участии Шаха Исмаила I в заговоре против султана Селима// Bakı Dövlət Universiteti, Tarix və onun problemləri, 2009, №4, s.22- 25.

6. Шах Исмаил I и религия (на основе статьей Жан Обена) // Bakı Dövlət Universiteti, Tarix və onun problemləri, 2010, №4, s.27- 34.

7. Политическая и экономическая блокада Сефевидского государства со стороны Османской империи в первой четверти XVIв. (на основе французской историографии) //Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая, Алма-Ата, 2011, №1 (28), с.56-62.

8. Взаимоотношения Сефевидского государства с Османской империей в первой четверти XVI в. / XV Respublika elmi konfransı, Bakı, 2010, s. 14-17.

9. Оценка последствий Чалдыранского сражения Bakı Dövlət Universiteti французскими исследователями / Beynəlxalq elmi konfrans “Türk Dünyası: Dünəni və bu günü”, Bakı, 23-24 may, 2011, səh. 410-416.

10. Португальские послы при дворе Шах Исмаила I (на основе французкой историографии). //, Tarix və onun problemləri, 2014, №3, s.56- 58.

11. Взаимоотношения Азербайджанского Государства Сефевидов с Османской Империей в начале XVI века во французской историографии.: «Муаллим», Баку, 2015, 173 с.

12. Соперничество Сефевидского государства с Османской империей за гегемонию в бассейне Каспийского моря. //, Tarix və onun problemləri, 2016, №2, s.72- 75.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, 2006-cı ildən saat hesabı müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 3661379 
Ev tel. (+994 12) 4377253 
Faks (+994 12) 5102163 
Elektron poçtu vagif_salmanov@yahoo.com