Əmirbəyova Nərminə Şövkət qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 18.03.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın hərb tarixi məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

51

 

28

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın hərb tarixi məsələləri
Elmi əsərlərinin adları 1. Kitablar.

Xanlıqlar dövrundə Azərbaycanın hərb tarixi məsələləri. Bakı, 2004, 188 s.

2. Məqalələri

1. XVIII əsrin axırları-XIX əsrin əvvələrində Azərbaycanın istehkam qurquları. Hərbi bilik, № 5, Bakı, 1999

2. Gələrsən-Görərsən qalası, Hərbi bilik, № 2, Bakı, 2000

3. Abbasabad qalası, Hərbi bilik, № 4, Bakı, 2000

4. Zəmburek.Azərbaycan Tarix Muzeyi, Bakı, 2001

5. Индивидуальное огнестрельное оружие Азербайджана в конце XVIII –начале XIX веков. Музей истории Азербайджана-80, Баку, 2002.

6. Герб Закатальского уезда. Azərbaycan Tarix Muzeyi, Bakı, 2006

7. Дагестанские отряды в составе Гарабахского и Губинского ханств. Материалы международной научно- практической конференции . Махачкала, 16-17 ноября 2006 г.

8. Структура и организация войск Губинского ханства. AMEA, Tarix İnstitutu, Elmi əsərlər, 2007, 22 cild.

9. Укрепленные города в период ханств (Шуша, Шеки, Гянджа). Материалы международной научно-практической конференции (25-28 сентября 2008 г.), с. 39-53 г. Кизляр, 2008

10. “İrinci Rus-İran Savaşında 1826.yılı operasyonlarda ermeni Unsuru ” II.Uluslararası Kafkasya tarih sempozyumu (15-17 ekim 2008), с. 13-16 ,Kars -2009

11. Сефевидо- российский конфликт 1653-1662 гг.Материалы международной научно практической конференции «Эндиреевский владетель Султан-Махмуд Тарковский в истории российско- кавказских взаимоотношений» (вторая половина XVI- первая половина XVIIв.), с.37-39 г. Махачкала-2009

12. «Армянский фактор» во второй русско- иранской (каджарской) войне. Türkmənçay-180, Bakı- 2009, s.49-57

13. Организация каджарской армии во второй русско- иранской войне (на фарс.яз). Материал конференции «Кавказ-колыбель истории», с. 42-43 г. Тебриз 2009

14. Восстания против царизма в период русско - иранской войны 1826-1828 . Материалы международной конференции посвященной 100-летию со дня рождения профессора Р. М. Магомедова., с. 250-253. г.Махачкала-2010

15. К вопросу о численности, расположении и уровне подготовки русских войск на Южном Кавказе накануне второй русско-иранской войны .Сборник статей II международной научно- практической конференции « Россия и Кавказ: прошлое и настоящее», с.35-39 г. Кизляр-2010

16. О некоторых исторических аспектах нахождения военной флотилии на Каспии. Материалы международной научно-практической конференции «Интеграция народов Кавказа и России»(200 –летию Гюлистанского договора 1813 г), с.55-59 г. Махачкала-2013

17. “İkinci rus-iran müharibəsi dövründə qacar ordusunun təşkili” Qəfqaz dər bəstər tarix, (fars dilində), Təbriz, 2009, s. 42-43.

18. Tarix cəng dər xanat Qərəbağ dər Qərəbağname // Beynəlxalq Qarabağ konfransının abstraktları (fars dilində). İran, Təbriz Universiteti, s.223-224. в) konfrans materialları:

1. Джаван- Булагская битва. Материалы научной конференции аспирантов НАНА, Баку, 2002.

2. Захват крепости Джавад. Материалы международной научно-методической конференции «от античности к возрождению». VI-е Дзагуровские чтения. Махачкала, 2007.

3. Организация каджарской армии во второй русско- иранской войне . Материал конференции «Кавказ-колыбель истории» г. Тебриз 2009 (на фарси).

4. От Гюлистанского договора до АДР: к истории военного флота на Каспии.Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi beynəlxalq simpozium tezisləri, Bakı, 2008

5. Организация и структура иранской (каджарской) армии во второй русско-иранской войне в в русской военной историографии XIX века. Материалы международной конференции «Роль культуры в Россиско-иранских отношениях». Махачкала, 2009

6. Военно- политические отношения России и Азербайджанских ханств во второй половине XVIII века. Материалы международной научно-практической конференции «Геополитические интересы России на Кавказе: опыт реализации и проблемы» , Дербент, 2009

7. Употребление военных званий тюркско-азербайджанского происхождение в войсках в период ханств. “Turk dqnyası: dqnəni və bu günü” beynalxalq konfransınin tezisləri.Bakı, 2011.

8. Qaqabağ xanlığının hərb tarixi “Qarabağnamələrdə”.Beynəlxalq Qarabağ konfransı, İran, Tebriz, 2013.

9. Gülüstan sülh müqaviləsinin imzalanmasının 200 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyi, 13 noyabr 2013, Bakı. Məruzəmin adı: “Birinci rus-İran müharibəsində hərbi əməliyyatların xüsusiyyətlərinə dair”.

10. XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri, 6-7 dekabr 2013, Bakıda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Beynəlxalq elmi konfrans: Məruzəmin adı: “Birinci rus-qacar müharibəsində rəqib orduların strukturu”

11.Turk Dunyası: dunəni və bu günü, 23 -24 may 2011, Bakıda Dövlət Universiteti və Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Beynəlxalq elmi konfrans. Məruzəmin adı: “Употребление воинских званий тюркско-азербайджанского происхождения в войсках в период ханств».

12. Gülüstan sülh müqaviləsinin imzalanmasının 200 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyi, 13 noyabr 2013, Bakı. Məruzəmin adı: “Birinci rus-İran müharibəsində hərbi əməliyyatların xüsusiyyətlərinə dair”.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Tarix Qurumu İctimai Birliyinin idarə heyətinin üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti 1998-2003 – Xətai r-nu 138 № li məktəb – tərbiyə işlər üzrə direktor müavini və tarix müəllimi (rus bölməsi)

2003-2008- Xətai r-n 17 saylı məktəb – tarix müəllimi (rus bölməsi)

2008-2016 – BDU, “Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika” r-sı, müəllim

Digər fəaliyyəti  “Tarix və Gerçəklik” jurnalının redaksiya heyətində təmsil. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 55) 6171181
Ev tel. (+994 12) 3733165
Faks  
Elektron poçtu zamburek@mail.ru