Əliyeva Nigar Azər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Tarix fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan - Gürcüstan mədəni əlaqələri (XX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəlləri)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6

 

3

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Этнические конфликты на Южном Кавказе и их влияние на культурную жизнь Азербайджана и Грузии// Азербайджан и азербайджанцы. Bakı, 2008, № 5-8, с. 255-264.

2. Роль Азербайджано-грузинского сотрудничества в развитии печати, литературы и науки обеих республик (с начала ХХ в. – до 1990-х годов)// Tarix və onun problemləri. Bakı , 2008, № 4, с. 151-161.

3. Из истории развития кинематографии в Азербайджане и Грузии в советский период// Вопросы гуманитарных наук. М., 2010, № 1 (45), с. 218-223.

4. Актуальные проблемы литератур народов зарубежного Востока и литературного источниковедения. Ташкентский Государственный Институт Востоковедения. (Международная научная конференция 27- 29 октября). Ташкент 2010, с.182-187

5. Азербайджано-Грузинское сотрудничество в области музыки Национальный Педагогический Университет им. М.П.Драгоманова Сборник научных работ «Гилея: научный вестник» №52, Киев, 2011, с. 55-61.

6. Проекты общественных организаций в области культуры между Азербайджанской и Грузинской Республиками (1991-2005). Tarix və onun problemləri. Bakı, 2011, № 3, с. 157-164.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 55) 4555152 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu giorgi.chachiashvili@gmail.com