Məmmədova Nüşabə Ələsgər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zəngilan rayonu 
Təvəllüdü 04.09.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru                           
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

“Nəşri maarif” cəmiyyətinin yaranması və fəaliyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

4 monoqrafiya, 46 məqalə

 

2 monoqrafiya, 2 məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. “Nəşri maarif” cəmiyyətinin yaranması və fəaliyyəti, Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2005

2. Азербайджанские школы в Европе в начале ХХ века, Tallinn, “EGE Print”, 2010

3. Turk refugees (1914-1918th years), Tallinn, “EGE Print”, 2012

4. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan milli-ictimai təşkilatlarının maarifçilik fəaliyyəti, Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2016

Elmi əsərlərinin adları 1. “Nəşri maarif” cəmiyyətinin yaranması və fəaliyyəti, Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2005

2. Азербайджанские школы в Европе в начале ХХ века, Tallinn, “EGE Print”, 2010

3. Turk refugees (1914-1918th years), Tallinn, “EGE Print”, 2012

4. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan milli-ictimai təşkilatlarının maarifçilik fəaliyyəti, Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2016

5. XIXəsrin ikinci yarısında Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 82-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2000

6. “Nəşri maarif” cəmiyyətinin məktəbləri, Tarix və onun problemləri, № 3-4, Bakı, 2000

7. “Nəşri maarif” cəmiyyətinin Azərbaycanda, Rusiya imperiyasının quberniyalarında və xaricdə göstərdiyi fəaliyyət barədə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası), № 3, Bakı, 2001

8. “Nəşri maarif” cəmiyyətinin “Müsəlman axşamları”, Tarix və onun problemləri, № 1, Bakı, 2001

9. “Nəşri maarif” cəmiyyətinin Bakıda, Rusiya şəhərlərində və xaricdə təhsil alan tələbələrə göstərdiyi qayğı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2001

10. “Nəşri maarif” cəmiyyətinin Darülmüəllimin “İslam” Müsəlman Müəllim Seminariyası, Pedoqoji Universitet xəbərləri (humanitar, pedoqoji, psixoloji elmlər seriyası), № 1-2, Bakı, 2001

11. “Nəşri maarif” cəmiyyətinin kitabxana və qiraətin təşkilində rolu, Elmi axtarişlar, IV toplu, (filologiya, tarix, incəsənət), Bakı, 2001

12. . Şimali Azərbaycanda ilk müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin nizamnaməsi barədə, Tarix və onun problemləri, № 4, Bakı, 2009

13. Bakı müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin idarə heyəti və İsmailiyyə barədə, Tarix və onun problemləri, Bakı, 2009

14. The cultural context of northern Azerbaijan, with Hungari and other European countries, Macarstan-Azərbaycan: IV Beynəlxalq elmi konfrans, Budapeşt, 2009

15. Азербайджанские школы в России и на Европе начале ХХ века, Azerbaijan and Azerbaijanis, Азербайджан и азербайджанцы, № 3-4, Bakı, 2010

16. “Nicat” Bakı müsəlman maarif cəmiyyətinin yaranması, Pedoqoji Universitet xəbərləri, Bakı, 2011

17. XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəllərində İrəvanda ictimai təşkilatlar, İnternational Conference, Actual problems of the history of the Caucasus Volume 2, Ganja, 2015

18. К вопросу о деятельности азербайджанских культурно-просветительных обществ в Центральной России начала ХХ века (на материалах Москвы), Современная научная мысль, 1/2016

19. Azərbaycan Respublikasının ilk Şeyxülislamı: Axund Ağa Əlizadə, Birlik, 03-04, 2016

20. Nargin adasından türk hərbi əsirlərinin qaçırılması faktı (1915-ci il), Birlik, 05-06, 2015

21. Tam məxfi məktublar: Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsinə qoşulması ilə Şimali Azərbaycanda yaranan ictimai-siyasi vəziyyət, Birlik, 07-08, 2015

22. Birinci dünya savaşında erməni faktoru. Türklərin qətlyam faktları (1915-ci il), Birlik, 01-02, 2016

23. Monoqrafiya: Türk qaçqınları (1914-1918), Birlik, 05-06, 2015 və s. jurnal və qəzetlərdə məqalələrim dərc olunub.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Sumqayıt Dövlət Universiteti (tarix fənni üzrə mühazirə),

Azərbaycan Dillər Universiteti (“Diplomatiya tarixi” fənni üzrə mühazirə) (2004-2009)

Digər fəaliyyəti  Beynəlxalq Dialoq və İnkişaf Alyansının Prezidenti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 5279627 
Ev tel. (+994 12) 5617140 
Faks  
Elektron poçtu nusaba_mamedova@mail.ru