Cəfərova Raisə Rəşid qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Quqark rayonu
Təvəllüdü 15.09.1982
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universtiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru                                
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan Diasporu: təşəkkülü və fəaliyyət tarixi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Деятельность Азербайджанской диаспоры в Республике Казахстан в постсоветский период. Современная научная мысл. (Международный научный журнал) Москва-2014, № 5 s. 68-74

2. Деятельность Азербайджанской диаспоры в Узбекистане. Кавказ и мир. (Международный научный журнал) Tбилиси - 2014, №18, s.146-150

3. Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü tarixindən (e.ə. II əsr - XIX əsr). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal, 2014-cü il, № 2.

4. Tacikistan Respublikasında Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti. Azərbaycanda Hüquqi dövlət quruculuğunun aktual problemləri. 2014, II Beynəlxalq elmi konfransın materialları, s. 233-236

5. Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasında Mərkəzi Asiyada mövcud olan Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rolu. Azərbaycan və Anadoluda Türk-Müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920). II Beynəlxalq elmi konfransın materialları, s. 277-280

6. Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Azərbaycan diasporunun rolu. Azimut (“Hərbi Bilik” jurnalının elmi-nəzəri bülleteni). №2, 2016, s. 66-71.

7. Azərbaycan diasporunun formalaşmasında multikulturalizm ideologiyasının əhəmiyyəti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev siyasəti: gənclik və multikultural dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016, s. 61-63.

8. Azərbaycançılıq ideologiyasının Azərbaycan diasporunun inkişafında rolu. Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2016, s. 25-27.

9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə multikultural dəyərlər. Mədəni müxtəliflik: dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016, s. 143-147.

10. “Azərbaycan diasporu: Tarix və müasirlik” (Bakı, 2016) kitabının «Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diasporu» bölməsinin müəllifiyəm. s. 180-272.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 70) 9839849 
Ev tel. (+994 12) 4309041 
Faks  
Elektron poçtu cafarova.r@mail.ru