Şərifov Şahlar Şahbaz oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan şəhəri, Kürqaraqaşlı kəndi 
Təvəllüdü 23.09.1981
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, İlahiyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

21.00.01

Dinşünaslıq

“Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun “Kitabul-Bəyan fit-təfsiril-Quran” əsəri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. İslam tarixi kitabı, Nurlar nəşriyyatı, Bakı-2013; səh-646

2. Qurani-kərimdə və müqəddəs hədisi şəriflədə Qiyamətin təsviri kitabı, Elm və təhsil nəşriyyatı, Bakı-2016, səh-296

3. Xilafət dövründə Azərbaycanda vergilər və onların sosial əhəmiyyəti, monoqrafiaya (hazırdır, çapa gedəcək).

4. Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi, monoqrafiya (hazırdır çapa gedəcək).

5. Təfsir tarixi və “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsərinə dair, Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, May-İyun, 2011, səh-129-140.

6. Küfrə aparan yollar, Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, № 02 (31) fevral-2015, səh-76-83.

7. Peyğəmbərlərin hicrət səbəbləri, Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, № 08 (37), səh-97-108.

8. Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvinin həyatı, mühiti və fəaliyyəti, Bakı İslam Universiteti, Elmi məcmuə, № 07-2012, səh-149-167

9. İmam Hüseynin islahatı, Bakı İslam Universiteti, Elmi məcmuə, № 08-2013, səh-98-113.

10. Qurani-kərim və Peyğəmbər sünnəsində İmamət, Bakı İslam Universiteti, Elmi məcmuə, № 09-2013, səh-291-305.

11. Xəlifə Ömər ibn Xəttabın dövründə Azərbaycanın geostrateji və geosiyasi əhəmiyyəti və fəthi, Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları, II hissə, 5-7 may 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan, səh-426-429

12. Əhli-beyt məfhumu, Hikmət elmi-ədəbi publisistik jurnal, № 2 (22) 2012, səh-50-52.

13. The sources of the work “Kitabul-beyan fi Tafsiril-Kuran” by Sheykhulislam Mahammadhasan Movlazade Shakavi, Актуалъные проблемы гуманитарных и естественных наук № 12, 2009 декабрь, Rusiya, səh-128-132.

14. Role of Azerbaijan tafsir science in the sources of the work “Kitabul-beyan fi tafsiril-Quran”, Ukrayna-2014, səh-77-80.

15. Xəlifə Ömər tərəfindən valilərin və digər vəzifəli şəxslərin hesaba çəkilməsi, Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri, AMEA-nın 70, Əlyazmalar İnstitutunun 65 illik yubileyinə həsr olunmuş XIV Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 22-24 may, 2015, səh-165-168.

16. Ömər ibn Xəttabın xilafəti dövründə Sasanilərə qarşı döyüşlər, DQİDK, Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, № 09 (38) sentyabr-2015, səh-79-85.

17. Ömər ibn Xəttabın xilafəti dövründə Bizansa qarşı döyüşlər, DQİDK, Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, № 11 (40) noyabr-2015, səh-91-97.

18. Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvinin ictimai fəaliyyəti və şəxsiyyəti haqqında, AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. İyun 2006-cı il. II hissə. Bakı: Elm, 2006, səh-245-248.

19. Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsəri haqqında, Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri/X Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2006, səh-352-358.

20. “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsərinin qaynaqları, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 6 (60). Bakı: 2007, səh-237-242.

21. Şeyxülislam Axund Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi şiə alimi kimi, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 4 (64), Bakı: 2008, səh-239-242.

22. Şeyxülislam Axund Məhəmmədhəsən Mövlazdənin elmi yaradıcılığı, Filologiya məsələləri, № 3, Bakı: 2008, səh-243-254.

23. Şeyxülislam Axund Məhəmmədhəsən Mövlazdə Şəkəvinin “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsərinin öyrənilməsinin nəticələri, Filologiya məsələləri, № 4, Bakı: 2008, səh-402-411.

24. Şeyxülislam Axund Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvinin “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsərində müqəttəə hərflərin təfsiri, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 5 (65), Bakı: 2008, səh-231-233.

25. Azərbaycan Respublikasında tarixi-dini abidələrin qorunması və bərpasında Heydər Əliyevin rolu, AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, “Qafqazda mədəni-dini irsin qorunması” mövzusunda beynəlxalq konfrans, Bakı: 2015, səh-131-140.

26. Xəlifə Ömər ibn Xəttabın xilafəti dövründə qarnizon şəhərlərin salınması, Geostrategiya, Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal, № 03 (33) may-iyun 2016, səh-43-45.

27. Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Юсуф аль-Хорезми, Dağıstan, 2-4 may, 2016 (çapdadır).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı İslam Universitetində müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3930461 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu shahlarsharifov@gmail.com