Tahirova Afaq Ənvər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıŞəki şəhəri 
Təvəllüdü 02.05.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Şəki şəhərinin tarixi (1920-iyun 1941)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Şəki şəhərinin tarixi (1920-iyun 1941)
Elmi əsərlərinin adları 1. Şəki şəhərinin tarixi (1920-iyun 1941)

2. Развитие шелковой промышленности в г. Шеки (1920-1932 гг.). // Материалы научной конференции, посвященной 70-летию ВЛКСМ, Баку, «Елм», 1989.

3. Электрификация г. Шеки (1920-июнь 1941 гг.). // Труды научной конференции, посвящённой дню восстановления Азербайджанской государственности 28 мая 1990 г., Баку, «Элм», 1991.

4. Народное образование в г. Шеки (1920-1927 гг.). // Доклады научной конференции, посвящённой проблемам истории Азербайджана, Баку, 1992.

5. Здравоохранение в г.Шеки (1920 – июнь 1941 гг.). // Институт истории НАН. Баку, 1996, 4 с. Библиография 26 названий, рус.: Депонированная рукопись УДК9 (479-74) «1920-1941».

6. Благоустройство г.Шеки в 20-30-е годы. // Материалы республиканской научной конференции, посвящённой 83-й годовщине АДР. Баку, «Агрыдаг», 2001.

7. Экономическое развитие г. Шеки в 20-30-е годы. // Tarix və onun problemləri. – 2003, №3.

8. История города Шеки (1920 - июнь 1941 гг.). // АКД. Баку, 2004.

9. Подготовка педагогических кадров для учебных заведений Шекинского уезда в 20-30-е годы. // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Межвузовский сборник – научных статей / Бакинский славянский университет. Баку, 2005, №2.

10. Становление и развитие культурно-просветительских учреждений г. Шеки в 20-30-е годы. // Tarix və onun problemləri. – 2005, №2.

11. К вопросу о демографических изменениях города Шеки в 20-30-е годы ХХ века. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar Elmlər. 2011, №3.

12. Установление советской власти в г.Шеки. Humanitar elmlərin öyrənilməsi¬nin aktual problemləri. Bakı, 2014, №1.

13. История города Шеки (1920 – июнь 1941 гг.). Баку, Изд-во: «Elm və təhsil», 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Azərbaycanın Sovet dövrü tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5689499 
Faks  
Elektron poçtu tahirova.afa@yandex.ru