Qafarova Zeynəb Ağaməmməd qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 08.01.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Формирование рабочего класса в уездах Азербайджана (вторая половина XIX в.)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

 

18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Формирование рабочего класса в Северном Азербайджане (вторая половина XIX в.). Баку: Nurlan, 2005, 186 стр.

2. XIX əsrin ortaları-XX əsrin əvvəllərində Gədəbəyin mis mədəni // AMEA Tarix İnstitutun xəbərləri, 2009, 29-u cild, s.32-44

3. İrəvan qalasının qəhrəmancasına müdafiəsi tarixindən // Türkmənçay 180. Bakı 2009, s. 23-29

4. К вопросу о военно-народной ситеме упраления в северо-западном Азербайджане и Дагестане в Х1Х-нач.ХХ вв. –Труды Института НАН Азербайджана.Баку-2010

5. Некоторые штрихи к историческому портрету известного мецената и промышленника Г.З.Тагиева.-Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы международной научной конфероенции.Махачкала,2013

6. О системе судопроизводства в Северном Азербайджане во второй половине Х1Х в.-Сборник статей. Первые Всероссийские историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Р.М. Махачкала ,2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 7 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu