Əhmədov Aqil Pirmurad oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 09.05.1979
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan Respublikası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

71

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətləri: beynəlxalq münasibətlər, miqrasiya, insan hüquqları, xarici siyasət, elm tarixi kimi mövzuları əhatə edir. Göstərilən elmi istiqamətlərlə bağlı qırxdan yuxarı elmi məqalə, tezis və məruzələrin müəllifidir. Elmi və ictimai fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, müxtəlif illərdə iştirak etdiyi seminar, treninqlərdə sertifikat və diplomlarla təltif olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları I. MƏQALƏLƏR

Azərbaycan Respublikasında miqrasiya siyasəti və miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi // “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, № 12(180), 2013, s. 113-123

Организация Исламского Сотрудничества в ближневосточной политике Азербайджанской Республики // Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Українська Академія Наук. «Ґілея» науковий вісник, Випуск 84 (№ 5), Київ, 2014, c. 518-522

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının müasir beynəlxalq münasibətlər sistemindı yeri və rolu // “Strateji təhlil” jurnalı, № 03(14). Bakı: SAM, 2015, s. 65-88

Azərbaycan-İsrail münasibətləri: reallıqlar və perspektivlər // “Strateji təhlil” jurnalı, № 7-8. Bakı: SAM, 2014, s. 181-196

Dünya iqtisadi forumu çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının İsrail dövləti ilə diplomatik əlaqələri // “Strateji təhlil” jurnalı, № 04 Bakı: SAM, 2014, s. 33-42

Azərbaycan Respublikası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı: diplomatik münasibətlərdə 20 il // “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, № 3, 2011, s. 166-173

Azerbaijan and Turkey are active members of the OIC // Uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi. “Kültür Evreni”. № 4, Ankara, 2009, s. 189-197

İlham Əliyev və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı // “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, sentyabr-oktyabr, 169-170/2012, s. 202-211

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Yaxın Şərq siyasətində İsrail-Fələstin münaqişəsi: Müasir vəziyyət // “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, № 2, 2012, s. 199-207

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) ilə münasibətlərinin dinamikası // AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, cild 61, 2017

Miqrasiya və multikultural dəyərlər yeni dünya siyasətində: böhran və pozulan insan hüquqları // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri”. Elmi-analitik və praktiki jurnal, № 4, 2016

Beynəlxalq miqrasiya proseslərində din amili və insan hüquqları // “Dövlət və din”. İctimai fikir toplusu. № 1(48), Yanvar-Fevral, 2017, s. 39-48

Müsəlman miqrantlar müasir siyasi proseslərdə // “Dövlət və din”. İctimai fikir toplusu. № 3(50), May-İyun, 2017

II. KONFRANS MATERİALLARI: TEZİS VƏ MƏRUZƏLƏR

Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının 20-ci ildönümü: Cənubi Qafqazda sülh-təhlükəsizlik və insan hüquqlarının qorunmasl aspektləri / “NATO-nun UELS sammitindən sonra Şimali Atlantika İttifaqı və tərəfdaş ölkələr arasında əməkdaşlıq” beynəlxalq konfransın məruzələr və tezislər toplusu. Bakı: Elm və Təhsil, 2015, s. 111-122

Daxili təhlükəsizliyin təmin olunması və vətəndaş hüquqlarının qorunmasında hakimiyyət orqanlarının vəzifələri / BMT-nin ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin 65 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dövrdə insan hüquqlarının təminatının aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: DİN, 2014

NATO-nun beynəlxalq miqrasiya siyasətinə təsir imkanları: insan hüquqları və təhlükəsizlik / “NATO-nun 2016-cı il Varşava sammiti: imkanlar və gözləntilər”. Beynəlxalq konfransın tezislər toplusu. Bakı, 2016, s. 71-76

Əmək miqrantlarının hüquqları və beynəlxalq təşkilatlar / “Azərbaycan Respublikasında miqrasiya siya-səti və insan hüquqları” beynəlxalq konfransın tezislər toplusu. Bakı: Elm və təhsil, 2014, s. 17-27

Multikultural proseslərin siyasi aspektləri beynəlxalq və milli təcrübədə / “Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan”. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı. 29 aprel, 2016, s. 189-191

Cənubi Qafqaz regionunda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində Azərbaycan modeli (sosial-siyasi və iqtisadi hüquqlar kontekstində) / “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” iqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər IV beynəlxalq konqres materialları. Bakı: NURLAR nəşriyyat poliqrafiya mərkəzi, 02-04 may 2014, s. 242-246

Müasir dövrün təhsil siyasətində yeni istiqamət: Bioetikanın tədris olunması və kadr hazırlığının əhəmiyyəti (təhsil problemləri və insan hüquqları kontekstində) / “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf” III beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Müəllim nəşriyyatı, 22-24 may 2014, s. 82-84

III. İNTERNET MATERİALLARI

Müasir Azərbaycanda milli turizm siyasəti və insan hüquqlarına nəzəri-konseptual baxış / http://az.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=19073 (12 Noyabr 2014)

Miqrant hüquqları qarşısında aciz qalan Avropa siyasəti / http://sia.az/az/news/politics/515043-miqrant-huquqlari-qarsisinda-aciz-qalan-avropa-siyaseti (27.11.2015)

Hüquqi-demokratik Azərbaycanda multikulturalizm siyasəti insan hüquqlarına göstərilən ali dəyərdir / http://www.ihr-az.org/index.php?lang=2&ind=publ&id=185 (18.03.2016)

“31 mart Quba soyqırımı” gənc alimlərin yaddaşında / http://gencalimler.az/az/news/835/ (04 aprel 2016)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Serifikatlar:

IV Международная летняя школа молодых-ученых историков стран СНГ. 20 лет СНГ: историко-культурное наследие. Сертификат выдан Институтом истории и сохранения культурного наследия Национальной академии наук Кыргызской Республики, под эгидой Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Международной ассоциации институтов истории стран СНГ. Бишкек, 12-19 июня 2011.

Azerbaijans access to global science base. Certificate of attendance has attended the seminar on Azerbaijans access to global science base conducted by Thomson Reuters at The Institute of Information Technology of ANAS on 05 November 2013.

III International Scientific Conference of Young Researchers. Certificate of attendance has attended the III International Scientific Conference Of Young Researchers between 17-18 April 2015 dedicated to the 92 anniversary of the national leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev.

Consolidation of migration and border management capacities in Azerbaijan. This is to certify that has attended the training of trainers on readmission and human rights. 21-22 January; 1-2 February 2016.

IV International Scientific Conference of Young Researchers. Certificate of attendance has attended the IV International Scientific Conference Of Young Researchers between 29-30 April 2016 dedicated to the 93 anniversary of the national leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev.

Ganja European Youth Capital 2016. International Youth Forum “Integration Processes of the World Science in the 21 Century” organized by the Council of Young Scientists and Specialists of Azerbaijan National Academy of Sciences and Executive Power of Ganja City/ Dedicated of the “Ganja – European Youth Capital 2016”. Ganja, 10-14 October 2016.

AMEA Rəyasət Heyəti və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “AzScienceNet”: mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri” mövzusu üzrə respublika elmi-praktiki seminarında iºtirak etmiºdir. 31 yanvar 2017-ci il.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5395135
Mobil tel. (+994 50) 4667647  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu agilahma@gmail.com