Qurbanov Firudin Əliağa oğlu

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 10.02.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Filalogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad10.01.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Məhəmməd Fizulinin şeir sənətində poetik obraz və bədii ifadə vasitələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

108


2


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Orta əsrlər poeziyasının elmlər sistemi ilə dərin əlaqəsi ilk dəfə olaraq tədqiq edilmişdir. İlk dəfə olaraq urcuza janrı haqqında məlumat verilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ulduz elmi. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı toplusu. Bakı 2013, s. 114-132;
  2. Orta əsrlər azərbaycan ədəbiyyatında irfani rəmzlərin təkamülü. Mədəniyyət dünyası. Ankara, 2009. 136-142;
  3. “Qurani-Kərim”dəki xalılar. Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq tədbiqi sənəti müzeyinin elmi əsərlərinin toplusu. Bakı 2008. s. 27-30.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Bakı Dövlət Universiteti. Sosial elmlər və fəlsəfə kafedrası, 2001-2006;
  2. Bakı Qızlar Universiteti. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası və jurnalistika kafedrası, 2003-2004;
  3. Hirkan Universiteti (Lənkəran), Rühaniyyat kafedrası. 2006-2007;
  4. Azərbaycan Milli Konservatoriyası. İctimai elmlər kafedrası. 2006.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları
  1. Türkiyə Cumhuriyyəti «Elm və Fəzilət vakfı»nın 2013 –cü il üçün mükafatı;
  2. Cəfər Cəbbarlı mükafatı. (2013).
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 539 56 51

(+994 12) 539 56 26

Mobil tel. (+994 50) 346 90 49
Ev tel. (+994 12) 581 36 29 
Faks (+994 12) 539 56 68
Elektron poçtu F-Qurbansoy@rambler.ru