İsmayılov Teyyub Allahverdi oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Qubadlı rayonu, Mollu kəndi
Təvəllüdü 01.07.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

02.00.13

Neft-kimyası

Ni(11) kompleksi əsasında alınmış katalitik sistemin iştirakı ilə propilenin dimerləşməsi reaksiyasının tədqiqi və 2-metilpenten-2-nin alınması metodunun hazırlanması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

92

 

20

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 18

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aparılmış elmi tədqiqatlar nəticəsində “NKPİ-34-2” köpükəmələgətiricisi, “Parkorin-1”, “VFİKS-82 marka-B”, “Kaspi-X(M)”, inhibitorları, “Xəzər-24” deemulqatorları və “Bakı” ərp həlledicisi yaradılmış, sənayedə tətbiq edilmişdir

Elmi əsərlərinin adları

1. Консервационные масла на основе продуктов нитрования алкенов. Коррозия: материалы, защита №10/2007, с. 25-27

2. Теплоты сгорания горючих сланцев, битума и их смесей. Химия твердого топлива. 2008, №4, с. 61-63

3. Пенообразователь на основе нефтяных кислот с антикоррозионными свойствами. Противокоррозионное защиты №4 (54) 2009, 36-40

4. Development of New Eco-Friendly Corrosion Inhibitors Based on Vegetable Oils for Protection from CO2 Corrosion. Chemistry Journal, vol.02 issue 02, March 2012, pp. 37-51

5. Лабораторные и опытно промышленные испытания деэмульгатора «Хазар-24». Мир Нефтепродуктов вестник нефтяных компаний . 12.2012. с. 9-10

6. Corrosion protection of steel pipelines against CO2 corrosion-A review. Chemistry Journal volume 02, issues 02, march 2012 p-89-100

7. Novel anionic surfactants based in cottonseed oil and their corrosion inhibition efficiency for carbon steel in CO2 saturated solution. Global journal of physical chemistry vol 3/2012. P.1-11

8. The CO2 corrosion inhibition of carbon steel C1018  by some novel complex surfactants based on petroleum acids and nitrogen-containing compounds. Advances in materials and corrosion 2(2013) 26-32

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya prosesləri İnstitutu, AZ1025, Bakı, Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4903029
Mobil tel. (+994 50) 6605489
Ev tel. (+994 12) 5696221
Faks (+994 12) 4903029
Elektron poçtu teyyub.ismayilov@gmail.com