İsmayılov Teyyub Allahverdi oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu, Mollu kəndi
Təvəllüdü 01.07.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

02.00.13

Neft-kimyası

Ni(11) kompleksi əsasında alınmış katalitik sistemin iştirakı ilə propilenin dimerləşməsi reaksiyasının tədqiqi və 2-metilpenten-2-nin alınması metodunun hazırlanması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

92

 

20

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 18

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aparılmış elmi tədqiqatlar nəticəsində “NKPİ-34-2” köpükəmələgətiricisi, “Parkorin-1”, “VFİKS-82 marka-B”, “Kaspi-X(M)”, inhibitorları, “Xəzər-24” deemulqatorları və “Bakı” ərp həlledicisi yaradılmış, sənayedə tətbiq edilmişdir

Elmi əsərlərinin adları

1. Консервационные масла на основе продуктов нитрования алкенов. Коррозия: материалы, защита №10/2007, с. 25-27

2. Теплоты сгорания горючих сланцев, битума и их смесей. Химия твердого топлива. 2008, №4, с. 61-63

3. Пенообразователь на основе нефтяных кислот с антикоррозионными свойствами. Противокоррозионное защиты №4 (54) 2009, 36-40

4. Development of New Eco-Friendly Corrosion Inhibitors Based on Vegetable Oils for Protection from CO2 Corrosion. Chemistry Journal, vol.02 issue 02, March 2012, pp. 37-51

5. Лабораторные и опытно промышленные испытания деэмульгатора «Хазар-24». Мир Нефтепродуктов вестник нефтяных компаний . 12.2012. с. 9-10

6. Corrosion protection of steel pipelines against CO2 corrosion-A review. Chemistry Journal volume 02, issues 02, march 2012 p-89-100

7. Novel anionic surfactants based in cottonseed oil and their corrosion inhibition efficiency for carbon steel in CO2 saturated solution. Global journal of physical chemistry vol 3/2012. P.1-11

8. The CO2 corrosion inhibition of carbon steel C1018  by some novel complex surfactants based on petroleum acids and nitrogen-containing compounds. Advances in materials and corrosion 2(2013) 26-32

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya prosesləri İnstitutu, AZ1025, Bakı, Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4903029
Mobil tel. (+994 50) 6605489
Ev tel. (+994 12) 5696221
Faks (+994 12) 4903029
Elektron poçtu teyyub.ismayilov@gmail.com