Kərimov Peçorin Müzəffər oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Zəngilan rayonu

Təvəllüdü 1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

2314.01

Neft kimyası

Etilenqlikolun hidroksil, xlortərkibli efirlərinin sintezi və onların plastifikatorluq xassələrinin öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

77

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 20 müəlliflik şəhadətnamələri 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bakı məişət kondisionerləri zavodunda istifadə olan  örtücü, cilalayıcı polimer kompozisiya reagentləri Yaponiyanın “Toshiba” firmasından alınırdı. İlk dəfə yerli xammal əsasında onların 100 % əvəzedicisi kimi bu maddələr istehsal olunub, zavodda tətbiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Зейналов Е.Б., Керимов П.М., Искендерова С.А., Садиева Н.Ф. Синтез и исследование гликолевых моноэфиров эти-ленгликоля в присутствии нано-катализатора. «Доклады НАНА», 2009, №3 с. 79-83

2. Kərimov P.M., Ələsgərova O.M., Ağayev B.K. Nano-ТiО2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə 4-metiltetratsiklokarbon turşusunun (МТК) alkil efirlərinin sintezi və tədqiqi. «Azərbaycan Neft Təsərrüfatı» jurnalı, №1, 2011 il. səh. 42-45.

3. Zeynalov E.B., Kərimov P.M., Ələsgərova O.M., Ağayev B.K. Nano-ТiО2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə tetra-tsiklo [6.2.1.1,81.3,60.2.7] dodes-en-9-4-karbon turşusu və trimetilpropan əsasında mürəkkəb efirin sintezi. «Azərbaycan Kimya Jurnalı», №1, 2012 il. səh. 35-38

4. Zeynalov E.B., Ələsgərova O.M., Ağayev B.K., P.M.Kərimov Nano-TiO2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə α-naftil sirkə turşusunun alifatik mürəkkəb efirlərinin sintezi. Azərbaycan Kimya Jurnalı, №2, 2012, səh. 120-123

5. P.M.Kərimov, O.M.Ələsgərova, B.K.Ağayev, E.B. Zeynalov Nano-TiO2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə trimetilpropanın neft və α-naftil sirkə turşuları əsasında monoefirlərin sintezi və tədqiqi. “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı”, №3 2014, səh. 46-50

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

Bakı şəh., Xocalı pr. 30 AMEA-nın Neft Kimya Prosesləri İnstitutu 

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 55) 6979453
Ev tel. (+994 12) 4791745
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu