Kərimov Peçorin Müzəffər oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Zəngilan rayonu

Təvəllüdü 1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

2314.01

Neft kimyası

Etilenqlikolun hidroksil, xlortərkibli efirlərinin sintezi və onların plastifikatorluq xassələrinin öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

77

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 20 müəlliflik şəhadətnamələri 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bakı məişət kondisionerləri zavodunda istifadə olan  örtücü, cilalayıcı polimer kompozisiya reagentləri Yaponiyanın “Toshiba” firmasından alınırdı. İlk dəfə yerli xammal əsasında onların 100 % əvəzedicisi kimi bu maddələr istehsal olunub, zavodda tətbiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Зейналов Е.Б., Керимов П.М., Искендерова С.А., Садиева Н.Ф. Синтез и исследование гликолевых моноэфиров эти-ленгликоля в присутствии нано-катализатора. «Доклады НАНА», 2009, №3 с. 79-83

2. Kərimov P.M., Ələsgərova O.M., Ağayev B.K. Nano-ТiО2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə 4-metiltetratsiklokarbon turşusunun (МТК) alkil efirlərinin sintezi və tədqiqi. «Azərbaycan Neft Təsərrüfatı» jurnalı, №1, 2011 il. səh. 42-45.

3. Zeynalov E.B., Kərimov P.M., Ələsgərova O.M., Ağayev B.K. Nano-ТiО2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə tetra-tsiklo [6.2.1.1,81.3,60.2.7] dodes-en-9-4-karbon turşusu və trimetilpropan əsasında mürəkkəb efirin sintezi. «Azərbaycan Kimya Jurnalı», №1, 2012 il. səh. 35-38

4. Zeynalov E.B., Ələsgərova O.M., Ağayev B.K., P.M.Kərimov Nano-TiO2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə α-naftil sirkə turşusunun alifatik mürəkkəb efirlərinin sintezi. Azərbaycan Kimya Jurnalı, №2, 2012, səh. 120-123

5. P.M.Kərimov, O.M.Ələsgərova, B.K.Ağayev, E.B. Zeynalov Nano-TiO2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə trimetilpropanın neft və α-naftil sirkə turşuları əsasında monoefirlərin sintezi və tədqiqi. “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı”, №3 2014, səh. 46-50

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 55) 6979453
Ev tel. (+994 12) 4791745
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu