Kərimova Elnarə Sabit qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 

Təvəllüdü 22.02.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

05.13.14

İnformasiya emalı və idarəetmə sistemləri

Verilənlər biliklər bazaları əsasında bank kredit-ləşməsinin avtomatlaşdırılmış həlli

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

1

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kommersiya banklarında kreditləşmə prosesinin müasir kompyuter texnikasının tətbiqi ilə avto-matlaşdırılmış həllinə kompleksli yanaşılmış, verilənlər və biliklər bazaları əsasında və müştərilərin dil müxtəlifliyi nəzərə alınmaqla həmin problem həll olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Bank kreditləri üzrə verilənlər bazasının yaradılması  -Bakı, ADNA, Elmi əsərlər, №2, 1997.

2. Vəliyev N.N., Kərimova E.S., İbrahimov N.S. Bank kreditləşməsində avtomatlaşdırmanın bəzi üsulları   Bakı, Azərbaycan EA “Xəbərlər”, cild XVII, №1-3, 1997

3. Dinamiki menyu ilə işləyən problemyönlü intellektual interfeys Bakı, “Bilgi” dərgisi, Texnika, №1, 2000

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında 4 il dosent vəzifəsində çalışmışam
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Kompüter üzrə baş mütəxəssis
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 3017537
Ev tel. (+994 12) 4643019
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu elnara_mailova@mail.ru