Kərimova Elnarə Sabit qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı şəhəri 

Təvəllüdü 22.02.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

05.13.14

İnformasiya emalı və idarəetmə sistemləri

Verilənlər biliklər bazaları əsasında bank kredit-ləşməsinin avtomatlaşdırılmış həlli

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

1

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kommersiya banklarında kreditləşmə prosesinin müasir kompyuter texnikasının tətbiqi ilə avto-matlaşdırılmış  həllinə kompleksli yanaşılmış, verilənlər və biliklər bazaları əsasında və müştərilərin dil müxtəlifliyi nəzərə alınmaqla həmin problem həll olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Bank kreditləri üzrə verilənlər bazasının yaradılması  -Bakı, ADNA, Elmi əsərlər, №2, 1997.

2. Vəliyev N.N., Kərimova E.S., İbrahimov N.S. Bank kreditləşməsində avtomatlaşdırmanın bəzi üsulları   Bakı, Azərbaycan EA “Xəbərlər”, cild XVII, №1-3, 1997

3. Dinamiki menyu ilə işləyən problemyönlü intellektual interfeys Bakı, “Bilgi” dərgisi, Texnika, №1, 2000

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında 4 il dosent vəzifəsində çalışmışam
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutu, Xocalı pr. 30 
Vəzifəsi Kompyuter üzrə baş mütəxəssis
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 3017537
Ev tel. (+994 12) 4643019
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu elnara_mailova@mail.ru