Loğmanova Sevinc Bala Ağa qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 16.10.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi vəzifəsini icra edən

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

05.17.07

Yanacağın kimyası və texnologiyası

Yağ fraksiyalarının katalitik çevrilməsi ilə yüksək özlülük indeksli baza yağlarının alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

4

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan neftlərindən və neftlə çirklənmiş torpaqlarından baza və sürtkü yağlarının alınması, onların fiziki-kimyəvi və struktur parametrlərinin öyrənilməsi

Elmi əsərlərinin adları

1. Превращение углеводородов масляной фракции при каталитическом модифицировании a-олефинами. // Химия и технология топлив и масел, 2007, №2, с.32-35. Ф.И.Самедова Р.З.Гасанова Б.И.Алиев Н.З.Кадымалиева

2. Результаты исследований процессов гидроконверсии средневязких масляных фракций Азербайджанских нефтей. Мир нефтепродуктов, 2009, №3, с. 56-58. Б.М.Алиев Ф.И.Самедова Р.З.Гасанова

3. Высокоиндексные базовые масла из нефти месторождения Азери. Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, №5, с.35-36. Ф.И.Самедова Р.З.Гасанова С.Ф.Ахмедбекова

4. Azərbaycanın perspektivli neftlərinin yağ fraksiyalarının α-olefinlərlə katalitik işlənməsi. I Beynəlxalq Kimya və kimya mühəndisliyi konfransı, 18-21 aprel, Bakı 2013, s. 998-1001

5. Azərbaycan neftlərindən hidrogenləşmə proseslərinin tətbiqilə yüksək özlülük indeksli baza yağlarının alınması. Azərbaycan neft təsərrüfatı jurnalı, 2013, №12, s. 47 51

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu AZ1025, Bakı şəh., Xocalı prospekti, 30 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi vəzifəsini icra edən 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5945774 
Faks  
Elektron poçtu azmea_nkpi@box.az