Məmmədov Fəxrəddin Fərman oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Tərtər
Təvəllüdü 21.06.1951.  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azər. Politexnik İnstitutu (indiki  AzTU) 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

05.14.05 

İstilik texnikasının nəzəri əsasları

“Bəzi mineral və sintetik yağların yüksək təzyiqvə temperaturlarda istilik hal parametrləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Neft və neft emalı məhsullarının analizi

Elmi əsərlərinin adları

1. Теплоты сгорания горючих сланцев,битумаи их смесей. Журнал «Химия твердого топливаМ., 2008, №4, с 61-63

2. Влияние различных нефтяных продуктов наТеплоту сгорания мазутов из малосернистыхазербайджанских нефтей. Журнал «Азербай-джанское нефтяное хозяйство». Баку, 2010, №2 стр, 59-61

3. Tri - (para-arialkilfenil) - fosfit T-46 turbin yağına Antioksidant. Patent  a20130018, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı pr. 30
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 4150559 
Ev tel. (+994 12) 3719195 
Faks  
Elektron poçtu ff_mamedov@rambler.ru