Zərbəliyev Rizvan Rza oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 24.01.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Seolit tərkibli kreking katalizatorlarının daşıyıcılarının və termiki işlənməsinin onların aktivliyinə, turşuluğuna və məsaməli quruluş xassələrinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52

 

18

 

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Seomaq adlı yeni yüksək aktiv seolit tərkibli kreking katalizatoru sintez olunub.Daşıyıcının təbiətinə görə fərqlənən seolit tərkibli kreking katalizatorlarının aktivliyi, turşuluğu və səthi quruluş xassələri arasındakı qarşılıqlı əlaqə müəyyən edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Взаимосвязь активности, кислотности и пористоструктурных характеристик ЦСК крекинга. Ж. Кинетика и катализ, 1984, №1, с.99-101.
  2. Low-temperature catalytic alkylation of benzene by propane. Applied catalusis, 2003, №4
  3. Диспропорционирование толуола на кобальтцеолитных катализаторах различных типов. Ж. Нефтехимия, 2004, №1.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902012
Mobil tel. (+994 50) 7151475
Ev tel. (+994 12) 5956679
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu