Əliyeva Fəridə Mikayıl qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 05.08.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.13

Neft kimyası və neft kimyasının sintezi

Maye fazada allilxloridin oksigen ilə birbaşa epoksidləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

66

 

14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Benzaldehidin iştirakı ilə oksigenin maye fazada oksidləşməsi nəticəsində epixlorhidrinin alınma üsulu tədqiq edilmişdir.

2.Turş mühitdə tərkibində ikiqat və üçqat rabitə saxlayan müxtəlif strukturlu üzvi birləşmələrin cüzi miqdarda inhibitor kimi əlavə etdikdə metalları korroziyadan mühafizə etmək qabiliyyətinə malikdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Казимов Ш.К.Рзаева А.С.Пономарева Г.З.,Алиева Ф.М Окисление хлористого аллила в присутствии бензальдегида. Нефтехимия, №4, 1975  c.597.

2. Казимов Ш.К.Рзаева А.С.Пономарева Г.З.,Алиева Ф.М.Жидкофазное каталитическое окисление диметилфтала и хлористого аллила Нефтехимия№3   1986,  c. 549.

3. Казимов Ш.К.Рзаева А.С.Пономарева Г.З.,Алиева Ф.М.Жидкофазное окисление 2,3 - дихлорпропена-I кислородом Химическая промышленность1988. №3 c.141

4. Казимов Ш.К.Рзаева А.С.Пономарева Г.З.,Алиева Ф.М.Об электрохимическом инициировании сополимеризации (мет)акрилатов свинца  с метакрилоной кислотой Электрохимия №11. 1992, c. 1716.

5. Агаев Н.М., Велиев М.Г., Шатирова М.И., Алиева Ф.М. Защита низкоуглеродистой стали от кислотной коррозии ацетилено содержащими ингибиторами  в условиях добычи нефти. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı №5, 2011,  s. 38-41.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutuAZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 18) 6446645
Mobil tel. (+994 55) 7619546 
Ev tel. (+994 18) 6421831 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu ipoma@science.az