Əzimzadə Afina Əhməd qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Erm. SSR. Krasnoselo r-nu
Təvəllüdü 10.01.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərb. Neft-kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.03

Üzvi kimya

Doymamış birləşmələrə NO2BF4-ün təsiri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sintez olunmuş birləşmələrin antimikrob və gö­bə­ləyə qarşı aktivliyinin öyrənilməsi.

Üzvi nitrobirləşmələrin NO2BF4 vasitəsilə alın­ması, sintezi və tətbiqi.

Doymamış efirlərə NO2BF4-ün təsiri nəticə­sin­də sintez olunmuş üzvi nitrobirləşmələrin anti­bak­­terial və göbələyə qarşı aktivliyinin öyrənil­məsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Kükürdtərkibli doymamış turşuların efirlərinin sintezi və plastifikasiyaedici xassələrin öyrə­nil­məsi.

2. Tetraflüorboratnitroniumun doymamış mürək­kəb efirlərə birləşməsi.

3. Tetraflüorboratnitroniumun karbon turşularının metallil efirləri ilə qarşılıqlı təsiri.

4. 3-metil-3-buten-1-il alkilkarboksilatların sintezi.

5. Metakrilatların tetraflüorla nitroniumla qarşılıqlı təsiri. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun, 124

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 3598579
Ev tel.  
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu ipoma@science.az