Əsgərov Oqtay Valeh oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 31.12.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.03

Üzvi və silisium üzvi kimyası

Funksional əvəzli etilen və asetilen sıra epoksid birləşmələrinin sintezi, hidrosililləşməsi, kimyəvi çevrilmələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

105

 

41

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

4 müəlliflik şəhadətnaməsi

4 Az patenti

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tərkibində müxtəlif funksional quruplar saxlayan allil, propargil, aromatic sira epoksidlər sintez olunmuş və funksional əvəzli allil, propargil və aromatic sıra oksiranların hidrosililləşmə reaksiyaları tədqiq olunmuşdur. Müəyyənedilmişdir ki, hidrosililləşmə reaksiyaları ancaq C = C və C ≡ C rabitələrindən gedir, funksional qruplar və epoksid həlqəsi toxunulmaz qalır. Həmcinin hidrosililləşmə reaksiyalarının  mexanizimi təklif edilmişdir. Doymuş və doymamış silisium üzvi oksirantların antimikrob, inhibitor və modifikasiya edici xassələri öyrənilmişdir. Doymamış silisium üzvi oksiranlar monomer kimi termiki davamlı polimerlərin alınması üçün ilkin xammalıdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Эпоксисилааны содержащие OH, OCH3, OCOCH3 группы.

2. Каталитическое гидросилилирование ацетиленовых соединений с эпоксидной группой.

3. Синтез и свойства галогенсодержащих эпоксидных соединений аллилового ряда.  

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 7 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materiallları İnstitutuAZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6440482 
Mobil tel. (+994 70) 6451202 
Ev tel. (+994 18) 6445078 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu askerov.oktay.39@mail.ru