Mahmudov Hökmən Mövəcət oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Qafan rayonu
Təvəllüdü 02.01.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.04, 02.00.09

Fiziki kimya, Radiasiya kimyası

Şüalanmanın təsiri ilə kömürlərdə gedən fiziki-kimyəvi proseslərin özəllikləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

95

 

41

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Atom hydrogen energetikasının aktual problemləri:Bərk və maye üzvü yanacaqların radiolizinin və molekulyar hidrogenin alınmasının tədqiqi,

Qaz məhsullarının radiasiya və fotokimyəvi çevrilmələrinin tədqiqi,

Nanokatalizatorın iştirakı ilə su və karbohidrogenlərin radiasiya və fotokimyəvi çevrilmələri, molekulyar hidrogenin çıxımının artırılması,Energetika sektorunun ekoloji problemləri

Elmi əsərlərinin adları

1. Гусейнова С.А., Махмудов О.М., Ахмедли К.М., Мамедъярова И.А. Математическое моделирование кинетики фотолитического разложения сероводорода в газовых смесях. AMEA-nın Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat və texnika elmlər seriyası, fizika və astronomiya 2011, №2, səh. 150-155.

2. Huseynova S.A., H.M.Mahmudov, Mustafayev I.I. Photochemical decomposition of hydrogen sulfide in the gas mixtures and generation molecular hydrogen. NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. Springer:-2013, p. 47-55.

3. Huseynova S.A., H.M. Mahmudov, Mustafayev I.I. Photolysis of hydrogen sulfide in gas mixtures. NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. Springer:-2013, p. 37-47.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Ekoloji  sahədə yerinə yetirilən bir çox beynəlxalq və yerli layihələrdə ekspert  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Laboratoriya  rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 4383224
Mobil tel. (+994 50) 6224250
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu hokman@mail.ru