Abdullayev Asim Səbri oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri
Təvəllüdü 10.04.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
02.00.01

Qeyri-üzvi kimya

Dəmir-kükürd tərkibli heterometalliq klasterlərin sintezi və quruluşlarının öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82


50


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı1
Əsas elmi nailiyyətləri Sofora Japonica L., Juglans regia bitkilərindən rutin, kversetin, yuqlonun dəmir kompleksləri alınmış, şüalanmadan qoruyucu xassələrinin olması aşkarlanmışdır.

Aparılmış tədqiqatlarla Achillea nobilis, Crocus sativus L., Calendula officinalis bitkiləri ekstraktlarının və onların polivinilpirrolodonla modifikasiya edilmiş formalarının radioprotektor xassələrinin olması müəyyən edilmiş və onların radioprofilaktik məqsədlərlə istifadə edilmələrinin mümkünlüyü tövsiyə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Radioprotective properties of walnut extract, 3,3´, 4´, 5,7 pentahydroxiflavon-3-ramnoglucoside and iron complex in organisms of different organization. Proceedings of ANAS. Ser. Biological Sciences, №5-6. 2007, p. 3-10.

2. Influence of gamma irradiation and some connections of rutin on development of wheat seedlings and biosynthesis of photosynthetic pigments. Proceedings of ANAS. Ser. Biological Sciences, №3-4. 2009, p. 28-34.

3. Cytogenetic changes in irradiated rats under the influence of plant bio-complexes . Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series A, Volume 35, Tbilisi 2009, p. 393-401.

4. Investigation component composition of the extract of saffron (Crocus sativus L.) and its radioprotective effect. "Traditional Medicine" № 3 (22) Moscow 2010 p.140 -146.

5. Effect of iron complexes on the formation of the photosynthetic apparatus and exit of genetic changes in gamma -irradiated wheat seeds. Proceedings of Dnepropetrovsk University. Biology. Medicine. - 2010 . - Vol. 18. N2. - P. 90-95.

6. Study of radioprotective properties of some plant extracts. Materials XX Jubilee International Symposium "Unconventional crop. Selection and genetics. Security of bionoosphere. Eniology. Ecology and Health" 4-11 September, 2011, Alushta Simferopol - 2011. pp. 509-514

7. System-complex study of oil-contaminated grey-brown soils of Absheron. Collection of scientific papers based on the correspondence of the International scientific-practical conference "Science today: theoretical aspects and the practice of use" Russia, Tambov, October 28, 2011. p.11-14

8. RADIOPROTECTIVE ACTIVITY OF SOME MEDICINAL PLANT EXTRACTS. Acta Hort. (ISHS) in 2011 . 925 : p.315- 320. http://www.actahort.org/books/925/925_46.htm

9. Antiradiation effect of vegetable collection extract on the growth and development of seeds of wheat "Modern Phytomorfology" Volume 2 (special issue) 24-26 April 2012, Lvov.

10. Distribution, ethereal oil content and radioprotective properties of Achillea nobilis L. "Traditional Medicine" scientific journal, number 5, 2012 p.153 -158.

11. Investigation radioprotective effect of Crocus sativus L. extract "Precoodings of Ukrainian society for Genetics and Brreders" Volume 10 № 1.2012. pp. 95-99 .

12. On improving the method of bioremediation of technologically - contaminated soils. Materials of XXII International Symposium "Protection of bio-noosphere. Eniology. Unconventional plant production. Ecology and Medicine" 8-15 September, 2013, Alushta, Simferopol - 2013 . pp. 436-439. Abdullayev A.S., Shamilov E.N., Azizov I.V.

13. Protection of crops from radionuclides and heavy metals in technologically - contaminated soils. Collection of soil science and agro chemistry papers. Vol. XIX. Baku-"Elm" - 2011, p. 289 - 296.

14. Effect of St. John's wort (Hypericum perforatum L.) and harmala extract (Peganum harmala L.) on the growth of wheat seedlings. Scientific papers of the Institte of Botany of ANAS. Vol. XXXI, Baku 2011, p. 339-342.

15. Some changes in the parameters of the blood of irradiated rats on the background of administration of plant extracts. Phytoapitherapy: achievements and prospects. Ujgorod 2012. pp. 18-23.

16. Bio ecological features and corrective properties of Achillea filipendulina L., Calendula officinalis L. and Hypericum perforatum L. Modern Phytomorfology. Volume 2 . 2013 , Lvov. P.213- 216.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Qrantlar: UETM, ARDNŞ EF
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 55) 7472509
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu asim2112@mail.ru