İsayev Məzahir Məhəmməd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kəlbəcər rayonunun Bəzirxana kəndi 
Təvəllüdü 12.08.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Politexnik İnstitutu

( Azərbaycan Texniki Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


05.11.16

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri

Информационное обеспечение ИИС количественного учета нефтепродуктов в вертикальных резервуарах
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

102

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3 patent 
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı

6

Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Diferensial təzyiq vericilərinin tətbiqi ilə ilk dəfə SSRİ-nin neft anbarları üçün avtomatik kommersiya hesabı aparan İÖS işlənmiş, onun ölçmə alqoritmləri və informasiya təminatı yaradılmış, "Sənayeavtomatika” İB-də kütləvi istehsal elilərək SSRİ-nin, sonralar isə MDB-nin neft anbarlarında tətbiq edilmişdir.
 2. Kütləvi istehsal olunan diferensial təzyiq vericiləri təzdqiq edilmiş, onların yüksək ölçmə dəqiqliyini təmin edən alqoritmlər işlənib hazırlanmış və tətbiq edilmişdir.
 3. Qeyri-elektrik parametrləri ölçən sistemlər üçün avtomatlaşdırılmış testləşdirmə üsulu və alqoritmi işlənmiş və tətbiq edilmişdir.
 4. Qeyri-xətti çevirmə funksiyalı ölçmə sistemləri üçün optimal test alqoritmləri işlənmiş, tədqiq və tətbiq edilmişdir.
 5. Maye halında olan neft və neft məhsulları terminallarında istismar edilən istənilən formalı və ölçülü çənlərin avtomatlaşdırılmış kalibrləmə sistemi, üsulu və alqoritmi işlənmişdir.
 6. Neft sənayesində kompleks avtomatlaşdırma məqsədilə ilk dəfə korporativ proqram-texniki kompleks işlənmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. "Moments Estimation for Hitting Times of Continuous Random Processes with Absorbing Boundaries.” Automatic Control and Computer Sciences. Vol.42, № 6, 2008, pp.306-310
 2. "Алгоритмическая коррекция погрешности в вибрационно-частотном преобразователе плотности нефтепродуктов.” Датчики и Системы, Москва, 2010,№ 4, с. 11-13.
 3. "Структурно-алгоритмические методы повышения точности измерений.” «Проблемы нaфтoгазовоi промисловос-тi», научно-исследовательского инсти-тута нефтегазовой промышленности НАК «Нефтогаз Украины», 2010, Выпуск 8, с.229-242.
 4. "Xam neftin uçot qovşağında çoxsaylı parametrlərin analizi.”Azərbaycan neft təsərrüfatı, Bakı, 2012, № 6, s.57-62.
 5. "Моделирование объема нефти в резервуаре с полумарковским процессом при приеме, хранении и отпуске.”Известия Высших Технических учебных заведений Азербайджана, Баку, 2013, № 5(15) с.66-71. [spoiler=Bütün elmi əsərlərin siyahısı]
 6. "Multiparametric Monitoring in Assessing Integral Voter Characteristics.”AUTOMATIC CONTROL AND COMPUTER SCIENCES, Vol. 48, No. 5 2014, pp.290-295
 7. "Разработка универсальной автоматической системы и алгоритма для калибровки нефтяных резервуаров.”Измерительная техника.–М:. –2016. –№ 6. с.
 8. "Разработка универсальной автоматической системы и алгоритма для калибровки нефтяных резервуаров.”Датчики и Системы, Москва, 2015, № 7 , с. 50-55 [/spoiler]
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

AMEA-nın Kibernetika İnstitutunun elmi şurasının üzvü.

AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının seminarının üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti
 1. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri" kafedrasının dosenti.
 2. Milli Aviasiya Akademiyasının "Avionika" kafedrasında dosent.
 3. ADNŞ-nin nəzdidə Təlim-tədris və sertifikatlaşdırma mərkəzində mühazirəçi.
Digər fəaliyyəti  2012-ci ildə Qazaxstan Respublikasının müstəqil eksperti. AО «Haциoнaльнo aгентство по технологическому развитию».
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi 1.10 saylı Neft və qaz məhsullarının nəqli prosesinin nəzarət və ölçü vasitələrinin yaradılması laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5391388 
Mobil tel. (+994 50) 3372881 
Ev tel. (+994 12) 3728318 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu mezahir@bk.ru