Məstəliyev Rəşad Oqtay oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl r-n., Böyük Mərcanlı k.
Təvəllüdü 06.06.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.01.09

Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika

Bir sinif diskret optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi

 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53

 

 

6

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Volterra tip fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi ilə məşğul olmuşdur. Bu tipli tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərində optimallıq üçün maksimum prinsipi formasında, xəttiləşmiş maksimum prinsipi formasında və Eyler tənliyinin analoqunu formasında birinci tərtib zəruri şərtlər almışdır. Sonra bəzi zəruri şərtlərin cırlaşdığı (məxsusi hallar) hallarda və idarəetmə oblastının açıqlığı şərti daxilində optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər almışdır. Həmçinin diskret-kəsilməz tipli Volterra tənliklər sistemləri ilə təsvir olunan idarəetmə məsələlərində optimallıq üçün birinci və ikinci tərtib zəruri şərtlər almışdır. Hal-hazırda toplanmış və paylanmış parametrli stoxastik optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi ilə məşğuldur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Принцип максимума Понтрягина в процессах описываемых разностными уравнениями Вольтерра. Известия НАН Азербайджана, Сер. Физи-ко-технических и математических наук. 2007, №2-3, с.62-65.

2. Необходимые условия оптимальности первого и второго порядка в задачах управления описываемых системами разностных уравнений Вольтерра. Автоматика и вычислительная техника. №2, 2008, с.24-31.

3. Необходимые условия оптимальности особых управлений в задаче оптимального управления дискретно-непрерывной системой. Институт Проблем Управления им. В.А.Трапезникова РАН.Проблемы Управления, 2015 №1,с.11-18.

4. Необходимые условия оптимальности первого и второго порядка в одной ступенчатой задаче оптимального управления с дискретно-непрерывной системой. Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал.2015,№3

5. О задаче оптимального управления линейной системой с переменной структурой. Владикавказ математический журнал, том 18, 2016 №1.с.69-77.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
  1. AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Dissertasiya Şurasının nəzdindəki elmi seminarın üzvü
  2. Gənc alimlər və mütəxəssislər şurasının sədridir.
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universitetində "Riyazi kibernetika" kafedrasının saathesablı müəllim.

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları "Təşəkkürnamə": SABAH qrupları üçün Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş bilik yarışının keçirilməsində göstərdiyi xüsusi dəstəyə görə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov tərəfindən təltif edilmişdir. 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5109372 
Mobil tel. (+994 55) 7946081 
Ev tel. (+994 12) 4104016 
Faks  
Elektron poçtu mastaliyevrashad@gmail.com