Axundova Gülşən İslam qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir şəh.   
Təvəllüdü 16.02.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dillər Universiteti, İngilis dili fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad571001

Türk dilləri

Azərbaycan xalq tapmacalarının leksika və sintaksisi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan folklor dilinin öyrənilməsi, Dağıstan ərazisində türk mənşəli toponimlərin struktur-semantik və fonetik təhlili, Azərbaycan və ingilis dillərinin leksikasının müqayisəli təhlili

Elmi əsərlərinin adları

  • Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. II cild. Bakı, 2007, 304 s. (həmmüəlliflərlə birgə)
  • Azərbaycan xalq tapmacalarının leksik və sintaktik xüsusiyyətləri. Bakı, 2014
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2003-2005-ci illər ADU da

“Tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası” kafedrasında magistrlərin rəhbəri 
Digər fəaliyyəti  Beynəlxalq “Türkologiya” jurnalında ingilis dili üzrə elmi redactor 
Təltif və mükafatları

2003-cü ildə AMEA-nın Rəyasət heyətinin  Fəxri fərmanı 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Hind-Avropa dilləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 8077334 
Ev tel. (+994 12) 5690822 
Faks  
Elektron poçtu gulshen-akhundova@rambler.ru