Əliyeva Nərmin Əbülfəz qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 31.05.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dillər Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


10.02.19

Dil nəzəriyyəsi

Qrammatik səviyyədə dilin struktur modelləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52

 

3  

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə dilin morfoloji və sintaktik səviyyələrində modellərin qurulması məsələsi araşdırılır, müxtəlif qrammatik kateqoriyaların modellərini qurmaq prinsip və ideyaları nəzərdən keçirilir, bu modelləri qurmaq mexanizmi aydınlaşdırılır. Müxtəlifsistemli dillərin materiallarından istifadə edilərək qrammatik kateqoriyaların – nitq hissələri, hal, mənsubiyyət, kəmiyyət və s. modellərin, cümlənin transformasion modelləri qurulur. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Qrammatik səviyyədə dilin struktur modelləri (kitab)

2. У.Д.Уитни- лингвист (kitab)

3. German filologiyasına giriş (kitab)

4. İngilis dilində sifət (kitab)

5. Глагольный узел в прос­том пред­ложении (məqalə)

6. Актанты в прос­том пред­ложении­ (məqalə)

7. Сирконстанты в простом предложении (məqalə)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

7 il 

Digər fəaliyyəti  Viki qrupunun üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7902112 
Ev tel. (+994 12) 5712125 
Faks  
Elektron poçtu rajabova.narmin@gmail.com