Qurbanova Lalə Qədir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu   
Təvəllüdü 07.07.1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu, Ingilis – alman dili müəllimi

Bakı Slavyan Universiteti, Psixoloq

Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5704.01

Dil nəzəriyyəsi

Dilin leksik sistemində terminoloji leksikanın yeri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Dilin leksik sistemində terminlərin yeri,onlarin müxtəlif yollarla yaranması yolları izah edilir.Terminlərin elmi anlayışın işarəsi barədə  müxtəlif fikirlər araşdırılır. Terminlərin dörd dildə misallarla izahı verilir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Dilin leksik sistemində terminlərin rolu.Bakı 2002 (s.176)

2.Dil sistemində terminoloji leksika.(Monoqrafiya) Bakı, 006.(s.147)

3.TV və radio dilinin intonasiyası. Azərbaycanda Xarici Dillər N2, Mütərcim, 2013

4.İngilis dilindən  alınmalar və onların fonetik xüsusiyyətləri. Elm, Baku  2013.N1

5.İngilis dilindən alınmaların Azərbaycan dilinə transliterasiyası. Elm, Bakı 2013 N2

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

16.02.1996 -07.11.2012   İngilis dilinin fonetikası kafedrasında müəllim, Azərbaycan Dillər Unversisteti

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3959513 
Ev tel. (+994 12) 4934482 
Faks  
Elektron poçtu lalagurbanova5@gmail.com