Allahverdiyeva Aytən Elşad qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri    
Təvəllüdü 09.11.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dillər Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5704.01

Dil nəzəriyyəsi

Üfüqi hərəkət bildirən feillərin semantik və qrammatik xüsusiyyətləri (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dilçiiyində ilk dəfə olaraq, müxtəlifsistemli ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında hərəkət feilləri və onun bir hissəsini təşkil edən üfüqi hərəkət feilləri leksik-semantik və qrammatik aspektdən kompleks şəkildə tədqiq edilir, onlara xas olan spesifik funksional-üslubi xüsusiyyətləri elmi şəkildə izah edilir. Üfüqi hərəkət feilləri haqqında geniş təsəvvür yaradılmasına səy göstərilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. İngilis və Azərbaycan dillərində felin seman­tik baxımdan tədqiqi tarixinə dair

2. İngilis və Azərbaycan dillərində üfüqi hərəkət bildirən fellərin struktur xüsusiyyətləri

3. İngilis və Azərbaycan dillərində üfüqi hərəkət fellərinin qrammatik funksiyaları.

4. Azərbaycan və ingilis dillərində bəzi üfüqi hərəkət bildirən feillərin leksik-semantik xüsusiyyətləri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Xarici dillər kafedrasında  müəllim (5 il) 
Digər fəaliyyəti  AMEA-nın VİKİ-qrup üzvü  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Elmi  işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4030551 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu a._ayten@mail.ru