Qasımova Şəlalə Qasım qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.   
Təvəllüdü 15.01.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov ad. Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu (indiki BSU) 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


10.02.06

Türk dili

Azərbaycan bədii ədəbiyyatının dilində rus elementlərinin üslubi xüsusiyyətləri (rus dilində)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

“İşgüzar üslub”. Bakı, 2004, s. 173-193

Elmi əsərlərinin adları

1. Məişət üslubunun leksik xüsusiyyətləri. “Tədqiqlər”, 2007, s. 187-189.

2. Reklam və onun mhaiyyəti. “terminilogiya məsələləri”, 2011, s. 94-104

3. Elan və bildirişlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri. “Dilçlik İnstitutunun əsərləri”, 2012, s. 128-133.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 6418079  
Ev tel. (+994 12) 5616997  
Faks  
Elektron poçtu