Təhməzov Zamiq İltifat oğlu

 

Anadan olduğu yer Füzuli rayonu,  Əhmədalilar kəndi   
Təvəllüdü 09.06.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADPU
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad570601

Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələrinin təsnifi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq Azərbaycan dilçiliyində köməkçi nitq hissələrinin problem məsələlərini araşdırmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Ədatların təsnifi haqqında. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), №3, Bakı, 2005, s.186-189.

2. Müasir Azərbaycan dilində bağlayıcı və bağlayıcı sözlər. / Tədqiqlər 3. "Elm" nəşriyyatı, Bakı, 2006, s.155-160.

3. Müasir Azərbaycan dilində ilə, la/lə qoşmasının işlənməsi. / Elmi axtarışlar, XXV toplu, "Səda" nəşriyyatı, Bakı, 2006, s.43-46.

4. Azərbaycan dilçiliyində köməkçi nitq hissələrinin tədqiqi tarixindən. / Elmi axtarışlar, XXIX toplu, "Səda" nəşriyyatı, Bakı, 2006, s.135-140.

5. Müasir Azərbaycan dilində bağlayıcı sözlər. AMEA aspirantların elmi konfransının materialları. Bakı, 2006, s.232-233.

6. Müasir Azərbaycan dilində qoşma və ismin yiyəlik halı. / Tədqiqlər 1, "Elm" nəşriyyatı, Bakı, 2007, s.195-198.

7. Müasir Azərbaycan dilində modal sözlərin təsnifi haqqında. ADU, "Elmi Xəbərlər", Bakı, 2007, s.170-178.

8. Müasir Azərbaycan dilində qoşma və köməkçi adlar. AMEA-nın "Elmi xəbərlər"i (humanitar elmlər seriyası), №1, Bakı, 2007, s.159-166.

9. 1950-1960-cı illərdə Azərbaycan dilçiliyində köməkçi nitq hissələrinin tədqiqi tarixindən. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, "Filologiya məsələləri", №8, Bakı, 2007, s.131-144.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 77) 5019999 
Ev tel. (+994 12) 5633584 
Faks  
Elektron poçtu zamiqtehmezov@mail.ru