Ələkbərova Aytəkin Aydın qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəh., Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 17.01.1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov adına APRDƏİ  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad10.02.19

Dilçilik nəzəriyyəsi

“Poetik tərcümənin dil və üslub problemo (A.SPuşkinin “Yevgeni Onegin” məzmun romanının Azərbaycan dilinə tərcüməsi əsasında)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Poetik tərcümənin dil və üslub problemləri (A.SPuşkinin “Yevgeni Onegin” məzmun romanının Azərbaycan dilinə tərcüməsi əsasında)”, B., “Nurlan”, 2006, 132 s. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Poetik tərcümənin leksik-semantik məsələrinə dair. “Tədqiqlər - 1”, Bakı, “Elm”, 2003, s. 43-48.

2. Poetik tərcümənin sintaktik-semantik məsələlərinə dair bəzi qeydlər. “Tədqiqlər - 2”, Bakı, “Elm”, 2003, s. 19-22.

3. Bir daha tərcümənin ekvivalentliyi və adekvatlığı anlayışları haqqında. “Müasir dilçiliyin problemləri” (Beynəlxalq elmi materialları), Bakı, “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2005, s. 202-203.

4. Poetik tərcümədə söz birləşməsinə dair. “Müasir dünyada inteqrasiya və müqavimət prosesləri”. (Beynəlxalq elmi materialları), Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, s. 357-359.

5. “Перевод в свете сопоставительной стилистики (Avropada humanitar və ictimai elmlər, nailiyyətlər və perspektivlər” I Beynəlxalq simpozium). Vyana ş., Avstriya, 2013, s. 75-80.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5013906 
Ev tel. (+994 12) 4324708 
Faks  
Elektron poçtu