Salehova İntizar Saleh qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala rayonu, Danaçı kəndi   
Təvəllüdü 29.11.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad10.02.06

Türk dilləri

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin epistolyar üslubu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

 

2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Elmi, rəsmi və epistolyar üslublar (həmmmüəllif). Bakı, 1990, “Elm”­, 40 s.

2. Müasir Azərbaycan dilinin işgüzar üslubu (oçerk­­lər) (həmmüəllif). Bakı, “Elm”, 2004, s. 120-­­­143.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Epistolyar üslubun digər üslublara münasibəti, Azərb. SSR EA aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, 1977.

2. Frazeoloji birləşmələrin yaranmasında ünsiy­yətin rolu, “Tarixi və tətbiqi dilçilik”. İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun keçirdiyi konfransın materialları, Bakı, 1993.

3. Sadə cümlənin semantik quruluşunda “ancaq” leksik vahidinin rolu, “Filologiya məsələləri. Nəzəriyyə və metodika”, 1994, №4.

4.Общая характеристика форм настоящего времени глагола в азербайджанском языке. Международная научно-практическая конференция. Научно-издательский центр «Социосфер». Пенза-Москва-Рещт, 2011, s. 100-103.

5. Qəzet dilində morfoloji norma, “Filologiya məsələləri”, Bakı, 2013, s.53-60.

6. The functions of the forms of the Gategorical Future Tense in the Azerbaijanian language. Humanities and Sosial Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 2nd International symposium, 15th February,Vienna, 2014, s.334-340.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 6043410, (+994 51) 5101034 
Ev tel. (+994 12) 4411362 
Faks  
Elektron poçtu salehova.intizar@mail.ru